สมัคร กู้เงินแสน!!! ใช้เอกสารแค่ 3 อย่าง

กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทเงินด่วน

ชื่อผลิตภัณฑ์

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินด่วน
เงินด่วน

เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจ
เงินด่วนทันใจ

เงินด่วนทันใจ

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนออนไลน์
เงินด่วนออนไลน์

เงินด่วนออนไลน์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด
เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

ไลน์ เงินด่วน
ไลน์เงินด่วน

ไลน์เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจในระบบ
เงินด่วนทันใจในระบบ

เงินด่วนทันใจในระบบ

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

พิโกไฟแนนซ์
พิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย
เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

หลายคนอาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินบ้าง เพราะมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินด่วน แล้วจะทำยังไงดีล่ะ จะขอยืมคนอื่นก็ไม่ดีเท่าไหร่ อยากจะกู้เงินแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนไม่เคยกู้เลย ไม่รู้ว่าต้องเลือกบริษัทไหนสินเชื่อแบบใดเฮ้อออ!! ไม่ต้องห่วงค่ะเรามีทางออกให้คุณแล้วกู้เงินแสนง่ายๆใช้เอกสารเพียงแค่ 3 อย่าง เท่านั้น!!!

การกู้เงินแสนมีกี่แบบ

เงินกู้ คือ เงินที่ลูกหนี้ไปขอกู้กับเจ้าหนี้และมีการเซ็นสัญญากันไว้ว่าจะต้องชำระงวดละเท่าไหร่เป็นเวลากี่ปี โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้ เงินกู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. กู้เงินแสนนอกระบบ

กู้เงินแสนนอกระบบ คือ เงินกู้ที่ไม่อยู่ในระบบสถาบันการเงิน ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง และไม่มีกฎหมายรองรับ มีข้อกำหนดไม่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการชำระ หรือ จำนวนเงินที่ต้องชำระแต่ละงวด มีดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 15 หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน จนส่งผลให้ดอกเบี้ยสูงถึง 35% ต่อปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้

พอเราไม่มีเงินจ่ายก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ เช่น ถูกสะกดรอยตามข่มขู่ ทำให้อับอาย ทำร้ายร่างกายหรือทรัพย์สินได้ ก่อนจะกู้หนี้นอกระบบควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจด้วยนะคะว่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงไหม

แต่ถ้าตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบไปแล้ว สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้จากหน่วยงานเหล่านี้ค่ะ

 • ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน โทร. 1359
 • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โทร. 0-2575-3344
 • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567

2. กู้เงินแสนในระบบ

กู้เงินแสนในระบบ คือ เงินกู้ที่เจ้าหนี้อยู่ในรูปแบบของธนาคาร เป็นเงินกู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีข้อกำหนดที่ชัดเจนที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องร่วมกันปฏิบัติ เช่น ระยะเวลาในการผ่อนชำระ หรือจำนวนเงินที่ต้องงชำระในแต่ละงวด การกู้เงินในระบบจะต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร การกู้เงินในระบบจะมีความเป็นมาตรฐาน ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ แนะนำว่าถ้าหากจำเป็นว่าจะต้องกู้เงินแสนสักครั้งควรเลือกกู้แบบเงินกู้ในระบบจะดีกว่าค่ะ

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นเงินกู้แสนในระบบ เป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการธนาคาร ก่อนจะทำทำธุระกิจต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น ผู้ที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลอื่นเป็นทางการค้าปกติโดยมีลักษณะสินเชื่อเข้าข่ายตามลักษณะของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจให้ถูกต้องก่อน และดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจกำหนดขึ้นค่ะ

ข้อดีของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance)

 • เป็นกู้เงินแสนในระบบ ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ สัญญาเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยถูกและมีความโปร่งใสและเป็นธรรมเพราะอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง
 • หลักประกันการกู้เงิน สามารถใช้หรือไม่ใช้หลักประกัน ในการกู้เงินได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน
 • วัตถุประสงค์ในการกู้เงินของผู้กู้ยืมมีความหลากหลาย เนื่องจากเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ เช่น กู้เพื่อการบริโภค กู้ฉุกเฉิน กู้เพื่อลงทุน
 • มีดอกเบี้ยที่ถูกและไม่เอาเปรียบลูกหนี้

หากต้องการกู้เงินแสนกับที่อื่น เราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน
 • Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานการปิดบัญชีหนี้เครดิตบูโร (ถ้ามี)
 • ใบรับรองเงินเดือน
 • เอกสารหลักทรัพย์

ทำไมเอกสารที่ต้องใช้ในการกู้เงินแสนถึงเยอะแยะขนาดนี้ล่ะเนี่ย เลือกบริษัทที่จะกู้ได้แล้วแต่ก็มาติดตรงเอกสารเนี่ยแหละนะเยอะเหลือเกินแม่จ๋า จะไม่ได้กู้ก็เพราะเอกสารไม่ครบแน่ๆเลยคุณ ฉันจะทำยังไงดีฉันต้องการเงินด่วนมีบริษัทไหนอนุมัติเร็วได้เงินไวใช้เอกสารไม่เยอะมีไหมคะ 

แต่กู้เงินแสนกับเพื่อนแท้ใช้เอกสารแค่ 3 อย่าง

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 • โฉนดที่ดินตัวจริง

ถ้าอยากกู้เงินแสน ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้เอกสารเพียงแค่ 3 อย่างเท่านั้น คือ 1.สำเนาบัตรประชาชนฉบับจริง 2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และ 3.เอกสารหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน หรือ คู่มือรถจักยานยนต์หรือรถยนต์ มาปรึกษาปัญหาการเงินกับเราที่เพื่อนแท้เงินด่วนสิคะ เป็นหลักทรัพย์ที่ดอกเบี้ยต่ำ ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อนุมัติไว รู้ผลภายใน 40 นาทีแน่นอนค่ะ

สรุป

หากต้องการกู้เงินแสนที่ถูกกฎหมายดอกเบี้ยต่ำควรจะเลือกเงินกู้ในระบบจะดีที่สุดจะได้มีกฎหมายคุ้มครองด้วย เพราะจะได้ไม่เสียเปรียบเจ้าหนี้ แต่ถ้าหากเราเลือกเงินกู้นอกระบบจะทำให้มีปัญหาต่างๆตามมาได้นะคะ

และที่สำคัญไปกว่านั้นเราควรเลือกให้ถูกกับหลักทรัพย์ด้วยนะคะว่าควรเลือกหลักทรัพย์ประเภทไหนถึงจะได้วงเงินตามจำนวนที่เราต้องการใช้ ควรดูเรื่องเอกสารสัญญาและดอกเบี้ยให้ดีๆ ใช้ความรอบคอบให้มากๆก่อนที่จะมีการทำสัญญาเงินกู้ค่ะ