บทความ

“ทางจำเป็น” VS “ทางภาระจำยอม” ต่างกันยังไง?

มีที่ดินต้องรู้ที่ดินตาบอดกับ “ทางจำเป็น” VS “ทางภาระจำยอม” ต่างกันยังไง?

ดิน (soil) คือ วัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆ ผสมกับอินทรีย์วั

Read More »
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ ซื้อหรือขายที่ดิน ใช้ยังให้ปลอดภัย ไม่โดนโกง

หนังสือมอบอำนาจ เป็นหนังสือที่ลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมอบให้กับบุคคลอื่นทำธุรกรรมแทนเรา ไม่ว่าจะเป

Read More »
มรดก

ต้องเสียภาษีอยู่ไหม? ถ้าได้มรดกเป็นบ้านหรือที่ดิน

ตอบปัญหาคาใจจะต้องเสียภาษีหรือไม่? หากได้มรดกเป็นบ้านหรือที่ดิน โดยขึ้นชื่อว่าภาษีแล้วนั้นไม่มีใครหน

Read More »