fbpx

ขอนแก่น

Post Views :
สิ้นสุดการรอคอย!รัฐบาลเคาะจ่ายค่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว สูงสุดครอบครัวละ 1 หมื่น

สิ้นสุดการรอคอย!รัฐบาลเคาะจ่ายค่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว สูงสุดครอบครัวละ 1 หมื่น

รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ป...

Scroll to Top