พิเศษ!!! สินเชื่อบ้านแลกเงิน ไม่ต้องจดจำนอง สูงสุด 200,000 บาท

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่ไหนดี
กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทเงินด่วน

ชื่อผลิตภัณฑ์

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินด่วน
เงินด่วน

เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจ
เงินด่วนทันใจ

เงินด่วนทันใจ

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนออนไลน์
เงินด่วนออนไลน์

เงินด่วนออนไลน์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด
เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

ไลน์ เงินด่วน
ไลน์เงินด่วน

ไลน์เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจในระบบ
เงินด่วนทันใจในระบบ

เงินด่วนทันใจในระบบ

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

พิโกไฟแนนซ์
พิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย
เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงิน เงินกู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ โฉนดที่ดิน และทะเบียนรถ ภายใต้ข้อกำหนดของทางบริษัท อนุมัติง่าย ปลอดค่าธรรมเนียม ให้บริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือใช้เพื่อการลงทุนในระยะแรก

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน คือ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน คือ การนำบ้านหรือที่ดินที่ปลอดภาระหนี้สินมาเป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร โดยธนาคารจะประเมินราคาของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อ โดยจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุดให้ได้เท่าไหร่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับราคาประเมินบ้าน รายได้ของผู้กู้ และความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

วิธีเช็คโฉนดที่ดินไม่ให้โดนโกง >>>  ตราครุฑบนโฉนดที่ดิน คืออะไร

จุดประสงค์การขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝันบ้านถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า เพราะกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยน้ำพักน้ำแรง  แต่บ้านนี่แหละ คือผู้ช่วยชั้นดีที่อยู่ข้างกายคุณเสมอ เมื่อถึงยามยาก

บ้านที่เราลงทุนมาด้วยกายและใจจะเปลี่ยนเป็นเงินก้อน  ช่วยคุณแบ่งเบาภาระทางการเงินได้เป็นอย่างดี โดยที่คุณยังมีบ้านไว้อยู่อาศัย ไม่ต้องขายบ้านให้ใครเพื่อนำเงินมาใช้ แน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้น คือสินเชื่อรูปแบบหนึ่งที่หลายคนคงพอคุ้นหูกันมาบ้างแล้ว สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ก็จัดเป็นประเภทหนึ่งของสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็นการนำบ้านหรือที่ดินที่ปลอดภาระหนี้สินมาเป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร โดยธนาคารจะประเมินราคาของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อ โดยจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุดให้ได้เท่าไหร่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับราคาประเมินบ้าน รายได้ของผู้กู้ และความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

สินเชื่อโฉนดที่ดิน ออมสิน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้านเเลกเงิน เรารับโฉนดที่ดิน ทั้งที่บ้าน ที่นา ที่สวน จดจำนองด้วยดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.87% ต่อเดือน ถ้าทำแค่สัญญาเงินกู้ ไม่จดจำนองที่ดินกับกรมที่ดิน และสามารถประหยัดค่าธรรมเนียม 1% ของมูลค่าพึงประเมิน

เราไม่บังคับลูกค้าทำสัญญาขายฝาก และลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม รับรองได้ว่าลูกค้าจะได้เงินกลับไปจากการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินเต็มจำนวน 100% ต่างจากสถาบันการเงินอื่นๆ แน่นอน ผู้ที่จะขอสินเชื่อต้องมีอายุระหว่าง 21-65 ปี และมีชื่อเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ หลักทรัพย์ มีรายได้ประจำแน่นอน เพียงพอต่อการชำระหนี้ในแต่ละเดือน ยอดผ่อนชำระไม่เกิน 40 % ของรายได้ผู้กู้

อย่างไรก็ตาม อาจลดหย่อนเงื่อนไขต่างๆได้ เพียงติดต่อสอบถามข้อมูลกับเราก่อน มีไม่ครบก็อาจผ่านได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการสาขา

สามารถดูข้อมูล อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการบริการเงินกู้ สินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์

เกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อบ้าน

เกณฑ์ในการอนุมัติเงินด่วนทันใจ ประเภทสินเชื่อบ้านแลกเงิน เพียงเตรียมในสิ่งที่เราต้องการให้ครบ แค่นั้นก็อนุมัติผ่าน ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเกินความสามารถมนุษย์ สำหรับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และจำนวนวงเงิน นั้นขึ้นอยู่การประเมินความเสี่ยงของผู้ขอกู้ยืม เช่น รายได้ อาชีพที่ทำ (ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานประจำ) ที่อยู่  และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสภาพทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ ที่นำมาใช้ในการขอสินเชื่อ ทั้งหมดนี้ถ้าผ่านเงื่อนไขการที่เราต้องการก็อนุมัติผ่านเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เมืองไทย สินเชื่อ โฉนด ที่ดิน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ยื่นทำสัญญากู้

 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (ตัวจริง)
 • ผู้ยื่นเรื่องทำสัญญาต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี
 • ใบระวาง ในกรณีผู้ทำสํญญากู้ต้องการกู้ในวงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้กู้ร่วม

 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
 • ผู้ยื่นเรื่องทำสัญญาต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี

ทางบริษัทเราอนุมัติไว ได้วงเงินเต็ม

 • รอแค่ 10 นาที
 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ไม่ต้องจดจำนองสำหรับ สินเชื่อบ้านแลกเงิน
 • ประหยัดค่าทำสัญญา
 • ได้รับเงินก้อนไปแบบเต็มๆ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท ผ่อนกันยาวๆ 48 เดือน
 • เลือกผ่อนได้ทั้งสั้นทั้งยาว ลดได้ทั้งต้นและดอก

สามารถได้เงินง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

 1. กรอกข้อมูลหลักทรัพย์ ผ่าน ไลน์ เงินด่วน หรือทาง Facebook หรือทางเว็ปไซต์
 2. แจ้งผล อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
 3. ทำสัญญาสินเชื่อ-รับเงิน

ในการอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สินเชื่อบ้านบ้านแลกเงิน ไม่รับโฉนดที่ดินที่ตาบอด ถ้ายอดเงินที่ลูกค้าจะทำสํญญากู้เกิน 100,000 บาท ลูกค้าจะต้องดำเนินการขอใบระวางจาก กรมที่ดิน เพื่อใช่ในการประกอบการทำเอกสาร

วงเงินที่ปล่อยกู้ได้นั้น จะอยู่ที่ 50% ของราคาประเมิน หรือไม่เกิน 200,000 บาท ต่อรายผู้ที่ทำสัญญาเงินกู้จะต้องมีผู้ค้ำประกัน  และผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันจะต้องอายุไม่เกิน 60-65 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.87% ต่อเดือน ส่งทั้งต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน

***การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทฯ

หมดปัญหาขอสินเชื่อบ้านแล้วไม่ผ่าน

หมดทุกปัญหาเรื่องเงินกู้แบบเดิมๆ ที่ต้องวุ่นวายเตรียมเอกสาร วุ่นวายเดินทางไปๆมาๆ กว่าจะทราบผล กว่าจะได้เงิน บอกเลยเหนื่อยมาก ต่อไปนี้ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป มาปรึกษาเรา เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด มิติใหม่แห่งวงการสินเชื่อ วงการเงินกู้ต่างๆ เราคือผู้ที่จะพาคุณก้าวผ่านทุกปัญหาไปด้วยกัน

ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ให้เราได้ยืนหนึ่งเป็นเพื่อนคุณ ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ตามด้านล่างนี้ก็สามารถมาปรึกษาสินเชื่อบ้านแลกเงินกับเราได้แล้ว  

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย  
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
 • หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในขอสินเชื่อบ้านแลกเงินแบบไม่จดจำนอง กรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา และเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ เท่านี้คุณก็สามารถมีเงินก้อนได้แล้ว

ทางบริษัทของเรามีเงินกู้ หรือสินเชื่อหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกและตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตและรายได้อย่างเหมาะสม ไม่เดือดร้อนอย่างแน่นอน

เพราะเราเข้าใจคุณจะดีกว่าไหมถ้าเราจะหาเงินก้อนได้จากสินเชื่อบ้านแลกเงินในระบบที่ถูกกฎหมาย ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่แพงเกินจริง ประเภทที่ส่งยังไงก็ไม่มีวันหมด ไม่ต้องคอยหวาดระแวงแก๊งทวงหนี้ตามที่เคยเห็นข่าวต่างๆ มากมาย เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชำระเงินไม่ตรงเวลา หนีการชำระเงิน จะมีเจ้าหนี้ ตามตัวถึงที่บ้านหรือที่ทำงานยึดข้าวของ ทำร้ายร่างกายแถมยังมีดอกเบี้ยที่แพงมากจากดอกเบี้ยสำหรับการกู้ในระบบอีกด้วย  

ตรวจสอบ รายชื่อบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ถูกกฎหมาย

เราสนับสนุนทุกคนให้ใช้สินเชื่อบ้านแลกเงินระบบเงินกู้ในระบบ เราสามารถทำได้โดยการยื่นขออนุมัติสินเชื่อ จากธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าด้วยความปลอดภัยที่แน่นอน จะทำให้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำในการชำระ และกำหนดจำนวนงวดในการผ่อนชำระที่ชัดเจน

เพื่อนแท้เงินด่วน สามารถพูดคุยหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจได้ เพราะเงินเดือนขั้นต่ำนั้นมีหลากหลายแต่ละคนไม่เท่ากัน เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ หากมาพูดถึงสินเชื่อ หรือเงินกู้ ในระบบเราจะเหฌนได้มากมายๆ จากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งธนาคาร และบริษัทต่างๆ ที่ต่างพากันจัดโปรโมชั่นดึงดูดให้ลูกค้าเข้าไปรับบริการ แต่ในมุมของผู้กู้เองต้องทำการศึกษาข้อมูลสถาบันการเงินนั้นก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการกับที่ใด

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ดียังไง

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เพื่อนแท้เงินด่วน

เพื่อนแท้เงินด่วน มีนโยบายที่ชัดเจน คือการสนับสนุนการกู้เงินในระบบ โดยมีเงื่อนไขในการให้กู้น้อยที่สุด ด้วยรูปแบบของบริษัทที่พยายามจะให้ลูกค้าทุกคนได้รู้สึกสบายใจที่จะมาคุย มารับคำปรึกษา เหมือนเพื่อนคุยกัน 

เราสนับสนุนให้ลูกค้าแก้ปัญหาทางการเงินอย่างถูกต้องถูกวิธี เพราะจะเป็นการแก้ปัญหาได้แบบระยะยาว และไม่ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเงิน และบทความนี้ จะมาบอกคุณว่า การจะกู้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง โดยละเอียดเลย

กลุ่มบริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน พร้อมช่วยเหลือรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เราเป็นสถาบันการเงิน ประกอบกิจการปล่อยสินเชื่อสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือ Pico-Finance) ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง 

สรุป-สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้นั้นได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด ตึกแถว อาคารชุด หรือแม้แต่ที่ดินว่างเปล่าก็ใช้ยื่นขอได้เช่นกันอะไรบ้างที่ต้องดูต้องศึกษาก่อนการตัดสินใจ วงเงินและระยะเวลาการผ่อนส่ง ถ้าจะให้ดีควรเป็นแบบวงเงินสูง ระยะเวลาผ่อนยาว 

สินเชื่อประเภทอื่นอาจมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถมอบข้อเสนอวงเงินกู้ได้สูงเท่ากับสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งวงเงินกู้สูงได้ถึงหลักสิบล้าน ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของหลักประกัน อีกทั้งผู้กู้ยังสามารถวางแผนผ่อนระยะยาวได้สบายๆ อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อรูปแบบอื่นๆ 

เราสามารถนำเงินก้อนจากสินเชื่อบ้านแลกเงินมาต่อยอดเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่มีมูลค่ามากกว่าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมได้ หรือหากนำเงินก้อนนี้มาปิดหนี้ก้อนเดิมจากที่อื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า เช่น หนี้นอกระบบ หรือหนี้บัตรเครดิต ก็เป็นอีกทางเลือกที่เรียกว่า สมเหตุสมผล กับการเป็นหนี้ เพราะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ต้องเสียไปได้เป็นอย่างดี เพิ่มผู้กู้ร่วมได้  เพิ่มผู้กู้ได้ ก็เพิ่มวงเงินได้ โดยนำรายได้ของผู้กู้ร่วมมาพิจารณาด้วย

ต่างจากสินเชื่อบุคคลที่เป็นการกู้เพียงคนเดียว เงินก้อนนี้นำมาทำอะไรก็ได้ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้จ่าย คุณมีอิสระในการบริหารจัดการเงินได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะนำมาซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน, ปลดภาระหนี้สินก้อนเดิมที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงๆ, เป็นเงินก้อนสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน, ใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ในเรื่องการศึกษา หรือแม้กระทั่งสานฝันทำธุรกิจ

สินเชื่อบ้านแลกเงินแบบนี้เหมาะกับใคร เหมาะกับผู้ที่มีบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ผ่อนหมดแล้ว หรือที่เรียกกันว่าปลอดภาระหนี้สิน ต้องการกู้สินเชื่อวงเงินสูง ผ่อนเดือนละไม่มาก แต่ผ่อนนานๆ สบายๆ ต้องการประหยัดดอกเบี้ยที่ต้องเสีย โดยเลือกขอสินเชื่อบ้านคือเงิน (บ้านแลกเงิน) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ มาชำระหนี้ก้อนอื่นๆ ที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า

มีการวางแผนล่วงหน้ามาแล้วว่าจะต้องใช้เงินก้อนนี้ เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาอาจต้องใช้เวลามากกว่าสินเชื่อบุคคลทั่วไป เช่น บัตรกดเงินสดอยู่บ้าง ปรึกษาขอคำแนะนำสำหรับการขอสินเชื่อ ไม่ต้องเกรงใจ คุยกับเราเหมือนคุยกับเพื่อน เราพร้อมพูดคุยให้คำปรึก และร่วมหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณ ซึ่งบริษัทของเรามีสาขาที่เปิดให้บริการทั่วประเทศ ดังรายชื่อด้านล่าง ใกล้ที่ไหน ไปใช้บริการได้เลย 

สินเชื่อบ้านแลกเงิน โคราช1936/7 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อสอบถาม โทร.044-000-574
สินเชื่อบ้านแลกเงิน ด่านขุนทดถนน ชัยภูมิ – สีคิ้ว ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210
ติดต่อสอบถาม โทร.044-011-082
สินเชื่อบ้านแลกเงิน บุรีรัมย์692/4-5 หมูที่ 1 ต.อีสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ติดต่อสอบถาม โทร. 044-110-886
สินเชื่อบ้านแลกเงิน นางรอง692/4-5 หมูที่ 1 ต.อีสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
ติดต่อสอบถาม โทร.044-116-938
สินเชื่อบ้านแลกเงิน บ้านกรวด340/1 หมู่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
ติดต่อสอบถาม โทร.044-634-700
สินเชื่อบ้านแลกเงิน ประโคนชัย666/2 ถ.บุรีรัมย์-นิคมบ้านกรวด ต.ประโคนชัย อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
ติดต่อสอบถาม โทร.044-110-608
สินเชื่อบ้านแลกเงิน สตึก419/19 หมู่ที่ 12 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31180
ติดต่อสอบถาม โทร.044-110-211
สินเชื่อบ้านแลกเงิน สุรินทร์19/3-4 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ติดต่อสอบถาม โทร.044-110-608
สินเชื่อบ้านแลกเงิน ขอนแก่น666/2 ถ.บุรีรัมย์-นิคมบ้านกรวด ต.ประโคนชัย อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
ติดต่อสอบถาม โทร.044-060-396
สินเชื่อบ้านแลกเงิน ชัยภูมิ267/13 หมูที่ 6 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
ติดต่อสอบถาม โทร.044-100-028
สินเชื่อบ้านแลกเงิน มหาสารคาม205 ถนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
ติดต่อสอบถาม โทร.02-114-7470
สินเชื่อบ้านแลกเงิน ศรีสะเกษ 987/4 ถนนกวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ติดต่อสอบถาม โทร.02-114-7460

เพื่อนแท้เงินด่วน

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน,สินเชื่อรถกระบะ-รถเก๋ง,สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 30 นาที

เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-ngernduan.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website :  เพื่อนแท้เงินด่วน
Facebook : PueantaeNgernDuan
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://lin.ee/v58UY81
เบอร์โทร 02-114-898

สินเชื่อบ้าน คืออะไร เรามีคำตอบ
สินเชื่อบ้าน และ บ้านแลกเงิน คืออะไร

ถ้าเราต้องการ สินเชื่อบ้าน หรือ บ้านแลกเงิน เราต้องหาเอกสารอะไรบ้าง ให้ขอสินเชื่อให้ผ่าน ถ้าขอไม่ผ่านติดต่อ เพื่อนแท้ เงินด่วน เราช่วยคุณได้ เงื่อนไขน้อย

Read More »

LASTEST

สินเชื่อบ้าน คืออะไร เรามีคำตอบ

สินเชื่อบ้าน และ บ้านแลกเงิน คืออะไร

ถ้าเราต้องการ สินเชื่อบ้าน หรือ บ้านแลกเงิน เราต้องหาเอกสารอะไรบ้าง ให้ขอสินเชื่อให้ผ่าน ถ้าขอไม่ผ่านติดต่อ เพื่อนแท้ เงินด่วน เราช่วยคุณได้ เงื่อนไขน้อย