ต้องการสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้นต่ำ วงเงินสูง สมัครที่ไหนดี

สินเชื่อบ้าน คืออะไร เรามีคำตอบ
กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทสินเชื่อ

หลักทรัพย์ที่ใช้

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินกู้ที่ดิน ดอกเบี้ย0.87%
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

จำนำทะเบียนรถยนต์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

บ้านคือสถานที่ ที่บุคคลในครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญ และจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิต ของมนุษย์โดยทั่วไป ไม่ว่ามนุษย์จะเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ความเป็นอยู่และสุขภาพ ของผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ซึ่งบ้านก็มีหลากหลายประเภท บางคนก็อาจจะที่จะสร้างบ้าน ก็อาจจะมีที่ทาง ที่เหมาะสมต่อการสร้างบ้าน หรือเป็นทรัพย์สมบัติของตนเอง หรือของครอบครัว ที่ตกกันมาอย่างยาวนาน แต่บางคนก็อาจจะใช้ชีวิต หรือสร้างพื้นฐานครอบครัว ในบ้านจัดสรร บ้านซื้อหรืออาจจะเช่าบ้าน ซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถหรือมี สิ่งอำนวยความสะดวก ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในปัจจุบัน การซื้อบ้าน หรือการเช่าบ้าน มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากลำบากนัก ซึ่งถ้าหากเราไม่มีเงินสด ในการซื้อบ้านหรือสร้างบ้าน เราก็สามารถทำการกู้ธนาคารได้ ก็ถือได้ว่าง่ายต่อการสร้างทรัพย์สิน หรือการสร้างที่อยู่อาศัย ที่เราต้องการ ซึ่งวันนี้ เราก็เห็นความสำคัญของบ้านแล้ว ว่าเมื่อมีครอบครัวที่มีความจำเป็น และมีอิทธิพลก็คือบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและมีความจำเป็น ต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก แต่วันนี้เราไม่ได้ทำการนำเสนอเกี่ยวกับ การขายบ้านหมู่ บ้านจัดสรร แต่เรามีสิ่งมานำเสนอ นั่นก็คือ สินเชื่อบ้าน นั้นเอง

สินเชื่อ คืออะไรทำความรู้จักเกี่ยวกับคำว่าสินเชื่อก่อน

คำว่าสินเชื่อ มีความหมายว่าอย่างไร ความหมายของคำว่า เชื่อส่วนบุคคลหมายถึง การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่อาจจะไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งอาจมีสินทรัพย์ค้ำประกัน หรือไม่มีก็ได้เมื่อรับอนุมัติแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินจำนวนที่ได้รับอนุมัติ เข้าสู่บัญชีธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยที่วงเงินการอนุมัตินั้น อยู่ในอัตราสูงสุดประมาณ 5 เท่า ของเงินเดือนหรือตามมูลค่าของสินทรัพย์ ที่นำมาค้ำประกัน เมื่อนำเงินสด ออกมาใช้ก็สามารถแล้วจึงทยอยผ่อนชำระ ในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงิน ที่เท่ากันหรือชำระเต็มจำนวน ก็จะปราศจากดอกเบี้ย แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ซึ่งคำว่า

สินเชื่อบ้าน คือ

สินเชื่อบ้าน ก็จะมีความหมายดังต่อไปนี้ สินเชื่อบ้านคือ เงินกู้ชนิดหนึ่ง ที่ทำการกู้ยืม มาจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ในระยะยาวเพื่อนำมาสร้าง หรือ ซื้อบ้านที่เราต้องการ อาจจะไม่ได้หมายความถึง บ้านเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงคอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮม และ ทาวน์เฮ้าส์ ด้วย โดยที่ผู้กู้จะต้องนำที่อยู่อาศัยนั้น และเป็นสิ่งค้ำประกัน การจำนอง หรือถ้าหากคุณมี สินเชื่อบ้าน อยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนสถาบันทางการเงินใหม่ที่มีข้อเสนออาจจะดีกว่าคุณก็สามารถทำการถ่ายถอนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่และมาเข้ากับธนาคารใหม่ตามความต้องการของคุณก็ได้ เราจะเรียกวิธีนี้ว่ารีไฟแนนซ์บ้านและหากคุณสนใจจะทำการกู้สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัยสิ่งที่คุณต้องทำก็มีดังต่อไปนี้

เราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยให้ดีเสียก่อนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนพอสมควรกับการคิดคำนวณตัวเลขเหล่านี้แต่เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่คนที่จะทำสินเชื่อบ้านที่ควรดูเอาไว้ สิ่งที่เราควรทำการศึกษาเอาไว้โดยเฉพาะนั่นก็คือประเภทอัตราดอกเบี้ยที่จะแบ่งออกเป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่คงที่ เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับคงที่หมายทุกรอบเวลา ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีข้อมูลหรือมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าหากใครที่กำลังจะทำสินเชื่อบ้านควรศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ดี และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการหาข้อมูลให้ครบถ้วนการกู้จำนวนไม่น้อยเช่นนี้ต้องรัดกุมให้มากต้องรู้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อเพียงพอต่อการตัดสินใจ เพราะจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลังสิ่งที่ต้องนำมาตัดสินใจเมื่อต้อง

การกู้ สินเชื่อบ้าน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ?

 • จำนวนเงินที่ต้องการจะกู้
 • การผ่อนชำระในแต่ละงวดมีมากเท่าไร
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นประเภทใดคงที่หรือลอยตัวระยะเวลาในการผ่อนนานแค่ไหน
 • ดอกเบี้ยต้องชำระกับเงินต้นที่กู้มามีความสัมพัน กันหรือไม่
 • หรือไม่หลักฐานหรือเอกสารในการกู้ต้องใช้อะไรบ้าง
 • สิ่งที่มีความจำเป็นมากก็คือการกู้ธนาคารไหนหรือกู้
 • แหล่งเงินทุนที่ไหนแนวโน้มของธนาคารนั้นจะอนุมัติหรือไม่อย่างไร
 • การกู้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรบ้าง

สิ่งที่เราทำการนำเสนอไปข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาที่ตามมาก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะขอกู้กับธนาคารไหนหรือแบงค์ไหนหรือสถาบันการเงินไหนดี ต้องเลือกว่าสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้นๆที่เราเลือกกูจะช่วยให้เราประหยัดได้มากแค่ไหน เงื่อนไขต่างๆมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่เช่นเงื่อนไขการกู้เงินทั้งหมด ค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงบริการทุกสิ่งอย่างคุณควรได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดปัจจุบันมีสถาบันการเงินไม่น้อยที่เปิดให้บริการปล่อยสินเชื่อบ้าน อยากได้ว่าแบงค์ไหนก็มีบริการนี้แน่นอนที่เคาน์เตอร์บริการส่วนบุคคลก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องนี้โดยตรงนอกจากนี้แล้วยังมีเคสต่างๆมากมายที่ผู้มีประสบการณ์นำมาใช้ในกระทู้หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่ทำให้เราสามารถทำการเปรียบเทียบและตัดสินใจรอบด้านใดมากขึ้นโดยหาเคสที่ใกล้เคียงกับตนเองมากที่สุดเช่นการกู้ร่วมกันโดยสามีภรรยาเป็นต้น

บ้านแลกเงิน เพื่อนแท้ เงินด่วน ช่วยคุณได้

คุณรู้จักเราทำการนำเสนอเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านแล้ววันนี้เราจะทำการนำเสนอและให้คำแนะนำในเรื่องของการเลือกสถาบันการเงิน ซึ่งเรามีสถาบันการเงินมานำเสนอนั่นก็คือ สถาบันการเงินที่ได้มีการเปิดให้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านเงินด่วน แล้วใครที่ต้องการนำบ้านมาแลกเงินก็สามารถเข้าปรึกษาและขอคำแนะนำจากสถาบันการเงินและทำการนำเสนอได้ ซึ่งเป็นสถานบันการเงินที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่ท่านสามารถเข้ากู้เพื่อที่จะทำสินเชื่อบ้านหรือว่าเคสที่ต้องการเงินด่วนเพื่อนำไป ประกอบ ธุรกิจหรือนำไปใช้จ่ายต่างๆก็สามารถเข้ามาปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ กรณีแรกสำหรับคนที่ต้องการ ทำสินเชื่อบ้านโดยทั่วไปเอกสารตามรายการที่เราทำการนำเสนอโดยต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ของแต่ละชิ้นเชื่อถือแต่ละสถาบันการเงินก็จะมีการนำเสนออยู่แล้วว่าต้องการนำเอกสารอะไรบ้าง

กรณีของสินเชื่อบ้านก็คือ เราต้องทำการเตรียมเอกสาร หลักฐานประจำตัว การผ่อนชำระในแต่ละงวดมีมากเท่าไร อัตราดอกเบี้ย เป็นประเภทใด คงที่หรือลอยตัว ระยะเวลาในการผ่อนนานแค่ไหน ดอกเบี้ยต้องชำระกับเงินต้น ที่กู้มามีความสัมพัน กันหรือไม่ หรือไม่หลักฐาน หรือเอกสารในการกู้ ต้องใช้อะไรบ้าง สิ่งที่มีความจำเป็นมาก ก็คือการกู้ธนาคาร ไหนหรือกู้ แหล่งเงินทุน ที่ไหนแนวโน้มของธนาคารนั้น จะอนุมัติหรือไม่อย่างไร การกู้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อะไรบ้าง เป็นต้น สิ่งที่เราทำการนำเสนอ ไปข้างต้นนั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการพิจารณา ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาที่ตามมาก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะขอกู้กับธนาคารไหน หรือแบงค์ไหน หรือสถาบันการเงินไหน ดี ต้องเลือกว่าสถาบันการเงิน หรือธนาคารนั้นๆ ที่เราเลือกกูจะช่วยให้เราประหยัดได้มากแค่ไหน เงื่อนไขต่างๆมีความสอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เช่น เงื่อนไขการกู้เงินทั้งหมด ค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงบริการทุกสิ่งอย่างคุณควรได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด ปัจจุบันมีสถาบันการเงินไม่น้อย ที่เปิดให้บริการปล่อยสินเชื่อบ้าน เรียกได้ว่าแบงค์ไหน ก็มีบริการนี้แน่นอน ที่เคาน์เตอร์บริการส่วนบุคคล ก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา เรื่องนี้โดยตรงนอกจากนี้ แล้วยังมีเคสต่างๆมากมาย ที่ผู้มีประสบการณ์ นำมาใช้ในกระทู้ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ ที่ทำให้เราสามารถ ทำการเปรียบเทียบและตัดสินใจรอบด้านใดมากขึ้น โดยหาเคสที่ใกล้เคียงกับตนเองมากที่สุด เช่นการกู้ร่วมกันโดยสามีภรรยาเป็นต้น คุณรู้จักเราทำการนำเสนอเกี่ยวกับความรู้ เกี่ยวกับ สินเชื่อบ้าน แล้ววันนี้เราจะทำการนำเสนอ และให้คำแนะนำในเรื่องของการเลือก สถาบันการเงิน ซึ่งเรามีสถาบันการเงินมานำเสนอนั่น ก็คือ สถาบันการเงินที่ได้มีการเปิดให้บริการ เกี่ยวกับ สินเชื่อบ้าน เงินด่วน แล้วใครที่ต้องการนำ บ้านมาแลกเงิน ก็สามารถเข้าปรึกษา และขอคำแนะนำจากสถาบันการเงิน และทำการนำเสนอได้ ซึ่งเป็นสถานบันการเงิน ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่ท่านสามารถเข้ากู้ เพื่อที่จะทำ สินเชื่อบ้าน หรือว่าเคสที่ต้องการ เงินด่วน เพื่อนำไป ประกอบ ธุรกิจหรือนำไปใช้จ่ายต่างๆ ก็สามารถเข้ามาปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ กรณีแรก สำหรับคนที่ต้องการ ทำสินเชื่อบ้าน โดยทั่วไปเอกสารตามรายการ ที่เราทำการนำเสนอ โดยต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของแต่ละชิ้น เชื่อถือแต่ละสถาบันการเงิน ก็จะมีการนำเสนออยู่แล้ว ว่าต้องการนำเอกสารอะไรบ้าง

หลักฐานหรือเอกสารที่จะต้องเตรียมถ้าหากอยากได้เงินด่วนทันใจ

 1. ได้แก่บัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ทะเบียนสมรสหรือใบมรณะ
 4. สำเนาเปลี่ยนชื่อถ้ามี
 5. หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ถือ
 6. ใบรับรองเงินเดือนพร้อมด้วยสมุดบัญชีธนาคาร
 7. ผู้ที่มีอาชีพอิสระต้องมีสำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 8. บัญชีเงินฝากพร้อม statement หลังฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นๆ
 9. หลักฐานการซื้อขาย หลักทรัพย์สำเนาโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ห้องชุดแผนที่ทำเลดินรายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคลทรัพย์ส่วนกลาง
 10. หลักฐานอื่นๆ เช่นหักกู้เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือต่อเติมก็ต้องมีหนังสืออนุญาตต่อเติมหนังสือสัญญาจ้างต่อหรือต่อเติมแบบก่อสร้างเป็นต้น

แล้วในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน อาจจะใช้เงินด่วนทําตามความฝันโดยการนำอสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่ออาจจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮม ตึกแถวหรือที่ดินว่างเปล่าก็สามารถเข้ามาติดต่อสถาบันการเงินที่จะทำการนำเสนอได้ ซึ่งจะมีการเปิดให้บริการในลักษณะของระบบออนไลน์ให้เราทำการศึกษาหาข้อมูลทำการสมัครออนไลน์หรือศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีที่เราใช้บ้านแลกเป็นเงินก้อนสถาบันการเงินที่เราทำการนำเสนอนั้นอนุมัติรวดเร็วทันใจได้เงินเร็วตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอน สามารถเชื่อถือได้ให้กู้สูงสุดในจำนวนเงินที่ท่านต้องการอนุมัติไวไม่ต้องรอประเมินและสิ่งที่สำคัญคือสามารถสมัครเลยวันนี้ฟรีค่าประเมินหลักประกัน สำหรับค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกันนั้น ต้องเข้ามาคุยเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อค่าอากรแสตมป์ ค่าจดจำนองค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและสำหรับภายในเว็บไซต์สำหรับสถาบันการเงินที่เราทำการนำเสนอก็จะให้ข้อควรรู้สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ฉะนั้นถ้าหากใครที่ยังไม่เคยกู้หรือคนที่กำลังต้องการอยากแลกบ้านให้เปลี่ยนเป็นเงินก็สามารถเข้ามาทำการศึกษาหาข้อมูลได้

สำหรับคุณสมบัติและเอกสารในการสมัคร จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงการที่ของสถาบันการเงิน อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 65 ปีและจะต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนเอกสารหลักประกันยืนยันรายได้  สำหรับ ก็จะใช้เอกสารเหมือนกับการทำสินเชื่อบ้านเพราะฉะนั้นหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทำการเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เพื่อหาช่องทางการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล เพราะถ้าหากเราทำการสอบถามข้อมูลด้วยตัวของเราเองกับพนักงานที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรงเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ก็จะช่วยให้เราสามารถทำการตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

สรุป

ใครที่กำลังมีปัญหาเงินขัดข้อง ต้องการเงินด่วนเงินเร็ว ที่มีสถาบันการเงินที่ให้กู้อย่างแน่นอน ก็สามารถทำการติดต่อเข้าไปได้ และถ้าหากท่านยังไม่เคยกู้มาก่อน ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะอย่างที่เราบอกว่าทางสถาบันนั้นยินดีให้คำแนะนำ เพื่อให้ท่านมีความรู้และความเข้าใจเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจ และนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่เราทำการนำเสนอให้แก่ท่านในวันนี้สำหรับผู้ที่ต้องการอยากได้บ้าน หรือต้องการเงินด่วนก็สามารถติดต่อเพื่อ ยื่นเรื่องในเรื่องตัวเองต้องการได้ก็ไปสถาบันสถาบันการเงินหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความไว้วางใจ และเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งท่านไม่ต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของเอกสารหรือดอกเบี้ยต่างๆ ซึ่งเราสามารถทำการศึกษาและ ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดได้เพราะอย่างที่เราบอกว่า สำหรับคนที่ไม่เคยมีบ้านบ้านก็คือสิ่งที่มีความจำเป็น และเป็นสิ่งที่ต้องมีเพราะฉะนั้นเราต้องหาสถาบันการเงินดีๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของเราและ วันนี้เราก็นำมาเสนอให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการตัดสินใจแล้ว สามารถใช้ในการพิจารณาและสามารถเลือกใช้บริการ สำหรับคนที่ต้องการสินเชื่อ เงินด่วน ต้องการนำบ้านไปแลกเงินได้ และท่านจะได้บ้านในฝันตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอนถ้าหากใครต้องการเงินเดือนด่วนไปใช้ในการทำธุรกิจหรือสร้างความสุขให้แก่ตนเองก็สามารถได้เงินด่วนแน่นอน ในกรณีของคนที่ต้องการที่จะนำบ้านมาแลกเป็นเงินก็สามารถนำมาแลกได้ซึ่งถือได้ว่าตอบโจทย์ทุกด้านของคนที่ต้องการอยากทำธุรกิจหรือต้องการได้บ้านเพราะฉะนั้นก็ขอให้ข้อมูลในวันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลในด้านนี้ ให้ได้สถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงิน ที่เราทำการแนะนำเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่าน ลองไปปรึกษา เพื่อนแท้เงินด่วน ได้เลย รับรองว่ากู้ได้ง่าย ได้เร็ว ได้ไว อย่างแน่นอน

เพื่อนแท้เงินด่วน
บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน,สินเชื่อรถกระบะ-รถเก๋ง,สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 30 นาที

เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-ngernduan.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website :  เพื่อนแท้เงินด่วน
Facebook : PueantaeNgernDuan
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://lin.ee/v58UY81
เบอร์โทร 02-114-8988