จำนองบ้านแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

จำนองบ้านหรือจำนำบ้าน1
กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทเงินด่วน

ชื่อผลิตภัณฑ์

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินด่วน
เงินด่วน

เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจ
เงินด่วนทันใจ

เงินด่วนทันใจ

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนออนไลน์
เงินด่วนออนไลน์

เงินด่วนออนไลน์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด
เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

ไลน์ เงินด่วน
ไลน์เงินด่วน

ไลน์เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจในระบบ
เงินด่วนทันใจในระบบ

เงินด่วนทันใจในระบบ

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

พิโกไฟแนนซ์
พิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย
เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

อยากจะได้เงินก้อนใหญ่เร่งด่วนมาใช้เป็นการชั่วคราว แต่ทั้งเนื้อทั้งตัวตอนนี้มีเพียงบ้านและที่ดินผืนเดียวที่เป็นเจ้าของอยู่ จึงอยากจะนำอสังหาริมทรัพย์นี้มาขอสินเชื่อเพื่อนำมาเงินมาใช้สักก้อนก่อน แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกจำนองบ้านหรือจำนำบ้านแบบไหนดี เพราะยังไม่เข้าใจว่าสองอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร และการกู้แบบไหนที่เหมาะกับตัวเรา

จำนองบ้าน คือ

การจำนองบ้าน คือ การนำบ้านไปยื่นเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อ วิธีการนี้มีข้อดีตรงที่เจ้าของบ้านหรือผู้จำนองจะยังมีกรรมสิทธิ์ในบ้านเหมือนเดิม ตราบใดที่ยังจ่ายหนี้ตามสัญญาได้เรื่อย ๆ เจ้าหนี้หรือผู้รับจำนองก็จะไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องใด ๆ และต่อให้บ้านยังติดไฟแนนซ์อยู่ก็สามารถนำบ้านไปจำนองได้ ส่วนข้อเสียของวิธีนี้ก็คือขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่งยากและต้องรอเป็นเวลานาน อีกทั้งหากผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้เมื่อใด ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ฟ้องร้องและยึดบ้านไปขายทอดตลาดเพื่อหาเงินใช้หนี้ได้ แต่ขั้นตอนการฟ้องศาลเพื่อดำเนินการค่อนข้างยืดเยื้อและยุ่งยากทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก

การจำนองกับสถาบันการเงิน/ธนาคาร

 • จะได้วงเงินตามราคาประเมินและจะได้ตามคุณสมบัติของผู้กู้
 • ต้องไม่ติดเครดิตบรูโรกับสถาบันการเงินอื่นๆ
 • รายได้จะต้องตรวจสอบได้
 • อายุไม่เกิน 55 ปี
 • วงเงิน 80-90% ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์
 • สามารถผ่อนชำระระยะยาวได้
 • มีผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้กู้ร่วม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้
 • ใช้เวลาดำเนินการค่อนข้างนาน
 • มีค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ยถูก โดยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5% ต่อปี

การจำนองกับบริษัทเอกชน บุคคลธรรมดา หรือนายทุนอิสระทั่วไป

 • วงเงินที่ได้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน หรือราคาตลอดปัจจุบัน
 • ไม่เช็คประวัติทางการเงินและเอกสารแสดงรายได้
 • ไม่ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
 • กู้ได้ทุกอาชีพไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อายุเยอะก็สามารถกู้ได้
 • อนุมัติเร็ว สามารถทำเรื่องได้ภายใน 1-3 วัน
 • รับเงินทันทีหลังทำสัญญา
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปประเมินหลักทรัพย์
 • ถูกกฎหมาย
 • ไถ่ถอนได้ตลอด
 • สัญญาจำนองจะไม่มีการต่อสัญญา
 • ดอกเบี้ยถูก 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน

การผ่อนแบบลดต้นลดดอกของการจำนอง

สามารถทำได้โดยกรณีที่คุณมีเงิน 1 ก้อน ก้อนละ 100,000 บาท ขั้นต่ำสำหรับสัญญาไม่เกิน 1,500,000 – 1,000,000 สำหรับวงเงินไม่เกิน 10,000,000 การลดดอกเบี้ยก็จะลดในเดือนถัดไป เช่น ถ้ายืม 100 บาท คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1.25 บาท ถ้าต้องการชำระคืน 10 บาท เงินต้นจะลดเหลือ 90 บาท ดอกเบี้ยลดเหือเดือนละ 1.10 บาท

จำนำบ้าน คือ

 การจำนำบ้าน คือ การกู้เงินโดยเอาโฉนดที่ดินไปวางเป็นหลักค้ำประกันสินเชื่อไว้ วิธีการนี้ไม่ยุ่งยากและประหยัดค่าธรรมเนียมมากกว่าการจำนองบ้าน แต่วิธีการนี้ผู้ให้กู้ยืมจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากเพราะถือครองแค่โฉนดไว้ ซึ่งผู้จำนำอาจจะไปแอบทำโฉนดใหม่ขึ้นมาก็ได้ ปัจจุบันหลายบริษัทปล่อยสินเชื่อจึงนิยมให้ผู้จำนำแนบใบมอบอำนาจมากับโฉนดด้วย ทำให้แม้จะได้เงินค่อนข้างง่ายและเร็วมากไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนเหมือนการจำนองบ้าน แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ผู้จำนำต้องเสียที่ดินไปทันทีที่มีการผิดสัญญาชำระหนี้ เนื่องจากผู้ให้กู้ถือใบมอบอำนาจการโอนที่ดินไว้

ทรัพย์สินที่จะใช้จำนำได้

ทรัพย์สินที่จะใช้จำนำได้แก่ “สังหาริมทรัพย์” ทุกชนิด “สังหาริมทรัพย์”  ได้แก่ ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีมูลค่า เช่น รถยนต์ รถจักยานยนต์ บ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่มีมูลค่าสามารถจดจำนำได้

สิทธิในการจำนำ

 • ต้นเงิน
 • ดอกเบี้ย
 • ค่าเสียหายในการไม่ชำระหนี้
 • ค่าธรรมเนียมในการบังคับจำนำ
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สินที่นำมาจำนำ
 • ค่าทดแทนที่อาจจะเกิดจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่นำมาจำนำ เพราะผู้รับจำนำจะมองไม่เห็นในวันที่รับจำนำ และถ้าหากถึงวันชำระหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ ผู้รับจำนำจะต้องบังคับจำนำทรัพย์ที่จำนำนั้น ผู้รับจำนำสามารถยึดเอาทรัพย์ที่หลุดจำนำเป็นของผู้รับจำนำได้

จำนองบ้าน หรือ จำนำบ้าน แบบไหนดี

โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่าการจำนองบ้าน แม้จะได้เงินก่อนค่อนช้ากว่าแต่ก็มีความปลอดภัยและอุ่นใจมากกว่า เนื่องจากผู้จำนองไม่เสียกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในตัวบ้าน แต่หากเบี้ยวหนี้เมื่อไหร่คงจะได้ขึ้นโรงขึ้นศาลกันเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าจะเหนื่อยไม่น้อย

แต่สำหรับการจำนำบ้าน ผู้จำนำจะได้รับเงินรวดเร็วไม่ยุ่งยาก แต่มีความเสี่ยงสูงเพราะต้องส่งมอบโฉนดที่ดินพร้อมใบมอบอำนาจให้ผู้รับจำนำเก็บไว้ ผิดสัญญาเมื่อไหร่ที่ดินอาจจะหายไปทันที การพิจารณาว่าระหว่างการจำนองบ้านหรือจำนำบ้านจึงต้องเปรียบเทียบทั้งระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินดังกล่าว ความสามารถในการชำระหนี้ของตัวเอง จำนวนเงินที่ต้องการ ประกอบกันไปหลายปัจจัยตามแต่ละบุคคล

สรุป จำนองบ้านที่ไหนดี

หากคุณยังไม่มั่นใจที่จะพิจารณาด้วยตัวเอง ทางเพื่อนแท้เงินด่วน เพื่อนแท้ตัวจริงเรื่องสินเชื่อ มีบริการสินเชื่อหลากหลาย โดยทางเรายินดีรับโฉนดที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าหรือที่อยู่อาศัยทุกชนิด เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในเวลาอันรวดเร็ว ยินดีให้คำปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ที่มากประสบการณ์ เพื่อให้คุณได้อุ่นใจในทุกการตัดสินใจทางการเงินและตัดสินใจไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน

เพื่อนแท้เงินด่วน
บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน,สินเชื่อรถกระบะ-รถเก๋ง,สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 30 นาที

เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-ngernduan.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website :  เพื่อนแท้เงินด่วน
Facebook : PueantaeNgernDuan
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://lin.ee/v58UY81
เบอร์โทร 02-114-8988