ราคาประเมินที่ดิน

เรื่องที่คนมีโฉนดที่ดินต้องรู้ เพื่อนแท้เงินด่วนไขปัญาหาว่า ใครบ้างเป็นผู้กำหนด “ราคาประเมินที่ดิน กับราคาขายจริง” จะซื้อจะขายที่ดินไม่อยากถูกเอาเปรียบโดนกดราคาต้องอ่านด่วน

สารบัญ

ความสำคัญของที่ดิน

ที่ดินมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรา เพราะสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ ไม่ว่าจะทำการเกษตร การสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อปล่อยเช่า หรือแม้แต่การซื้อขายเก็บไว้เพื่อเก็งกำไร ในบางพื้นที่ราคาประเมินที่ดินสูงมากเนื่องจากเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมือง แหล่งท่องเที่ยว หรือพื้นที่ที่มีทำเลดีเหมาะแก่การค้าขาย 

ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคาประเมินที่ดินจะไม่ลดลง มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากซื้อไว้ในปีนี้ที่คิดว่าราคาสูงอยู่แล้วแต่ถ้าผ่านไปสัก 5-10 ปี ราคาอาจจะเพิ่มเป็นเท่าตัวก็ได้ หรือใครที่ปล่อยให้เช่าที่ก็เป็นเสือนอนกินยาวๆไปเลย แล้วแบบนี้ใครเป็นคนกำหนดราคาที่ดินล่ะครับ…???

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์วิเคราะห์ราคาประเมินที่ดินจากราคาขายเฉลี่ยในละแวกใกล้เคียงกัน จะมีการสำรวจข้อมูลในทุกๆ 4 ปี และจะดูองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติมด้วย เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพของพื้นที่ เศรษฐกิจ ทางเข้า-ออก ทุกอย่างมีผลต่อราคาประเมินทั้งสิ้น

ถ้าที่ดินแปลงนั้นและถ้าหากที่ดินแปลงนั้นมีสิ่งปลูกสร้างด้วย ทางกรมที่ดินก็จะประเมินราคาประเมินที่ดิน 2564 ของสิ่งปลูกสร้างนั้นเข้าไปด้วย ราคาที่ใช้ประเมิน ณ วันนี้ เป็นราคาที่มีการสำรวจตั้งแต่ก่อนปี 2555 แต่ถ้าหลังจากนั้นมีความเจริญเกิดขึ้นภายหลัง เช่น มีห้าง หรือมีถนนตัดผ่านหรือรถไฟฟ้าผ่าน จะมีการปรับราคาให้สูงขึ้นในรอบบัญชีถัดไป

เว็ปที่ใช้ในการดูราคาประเมินที่ของของกรมธนารักษ์ >> http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index.asp

กรมที่ดิน

ราคาประเมินจากกรมที่ดินเป็นการกำหนดราคาโดยกรมธนารักษ์ เป็นราคากลางที่ใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมภาษีอากรครับ ซึ่งจะใช้เลขโฉนดในการประเมินราคาแล้วนำมาเทียบเคียงกัน แต่ถ้าหากค้นหาราคาประเมินที่ดินไม่เจอ ให้นำข้อมูลที่มีอยู่ติดต่อไปยังกรมที่ดินเพื่อประเมินในเบื้องต้น

ถ้าหากต้องการราคาประเมินที่ดินที่ละเอียดและชัดเจน ก็สามารถติดต่อได้ที่กรมที่ดิน สำนักงานจะตั้งอยู่ที่ธนารักษ์ของจังหวัดนั้นๆ

ราคาประเมินที่ดิน กับราคาขายจริง

ค่าธรรมเนียมในการขอใบประเมินที่ดิน

หากต้องการรายละเอียดหรือต้องการขอใบประเมินราคาที่ดินสามารถติดต่อกรมที่ดิน โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอราคาประเมินที่ดิน ดังนี้

  • ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
  • ค่ารับรองฉบับละ 10 บาท 

เอกสารในการขอใบประเมินที่ดิน

  • โฉนดที่ดินค่าใช้จ่ายในการรับรองราคาประเมิน
  • บัตรประชาชน 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
หากสงสัยเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดินของตัวเองสามารถเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ >>> http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

บริษัทประเมินราคาที่ดิน

ราคาประเมินที่ดินนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐฯ เท่านั้น เอกชนเองก็มี “บริษัทประเมินราคาที่ดิน” โดยจะใช้การประเมินจากข้อมูล 2 แหล่งคือ ราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน และอิงจากราคาตลาดนั่นเอง

ราคาประเมินที่ดิน 2564
ราคาประเมินที่ดินของภาคเอกชนนั้นจะเป็นการประเมินจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านราคาที่ดินของบริษัทเอกชน จะมีทั้งบริษัทประเมินราคาที่ดิน บริษัทที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานประเมินราคาที่ดิน

ราคาประเมินที่ดินของเอกชนจะถูกอ้างอิงมาจากราคาประเมินของกรมที่ดินหรืออ้างอิงจากราคาตลาดก็ได้ หลังจากนั้นก็จะกำหนดเป็นราคากลางขึ้นมา ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่ไม่เหมือนกัน หากต่างบริษัทกันแต่เป็นพื้นที่เดียวกันราคาที่ดินก็จะแตกต่างกันออกไป แต่ก็จะมีราคาที่ใกล้เคียงกันคือไม่แตกต่างกันมากครับ

ปัจจัยสำคัญในการประเมินราคาที่ดินของเอกชน

ปัจจัยสำคัญในการประเมินราคาประเมินที่ดินของเอก