ดอกเบี้ยเงินกู้ เรื่องที่คนที่คิดจะกู้เงินไม่ควรมองข้าม

วิธีดู ดอกเบี้ยเงินกู้

สารบัญ

เมื่อพูดถึง การกู้เงินแล้ว สิ่งหนึ่งที่มีผล ต่อการตัดสินในการกู้เงิน ของหลาย ๆ คน รวมถึงส่งผล ต่อจำนวนเงินกู้ ที่ต้องชำระทั้งหมด ที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ “ ดอกเบี้ยเงินกู้ ” นั่นเอง เพราะก่อนอื่น เราต้องมาทำความเข้าใจ ก่อนว่า คืออะไร และ ทำไมถึงมีผลต่อการกู้เงิน นั่นก็เพราะว่า มันคือสิ่งที่จะรวมเข้าไปในต้นทุน ของการกู้เงิน หรือ เรียกว่าเป็นจำนวนเงิน ที่สถาบันการเงิน หรือ ผู้ปล่อยกู้เรียกเก็บเพิ่มเติม เป็นค่าตอบแทน จากการปล่อยเงินกู้นั่นเอง โดยอัตราที่ใช้เป็นมาตรฐานใน แต่ละครั้งจะถูกคิดเป็นร้อยละต่อปี จะมีทั้งแบบคงที่ และ แบบลอยตัว ซึ่งจะมีการตกลงกันไว้ ตั้งแต่แรกในสัญญาเงินกู้ว่าจะมีการคิดแบบไหน โดยอาจจะแตกต่างกัน ตามประเภทของการกู้ ระยะเวลาในการชำระคืน ตลอดจนจำนวนเงินกู้ทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งก่อนที่เราจะกู้เงินแต่ละครั้ง เราจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วย ว่าเงินกู้ของเรานั้น มีการคิดดอกเบี้ยแบบไหน เพื่อที่เราจะได้นำมาใช้พิจารณา ในการตัดสินใจได้ว่า เราเหมาะที่จะกู้เงินแบบนี้ หรือไม่อย่างไร โดยหลัก ๆ แล้วก็จะแบ่งออกเป็นดังนี้

อัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ ( Fixed Rate )

หมายถึง การทำสัญญาในการกู้เงิน ว่าจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ย ที่เป็นอัตราคงที่ ไปตลอดสัญญา ไม่มีการ ปรับเพิ่มหรือลด ตามภาวะเศรษฐกิจหรือต้นทุนต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน นั่นหมายถึงเราจะรู้ถึงจำนวนเงินทั้งหมด อย่างแน่นอน ว่าเราจะต้องชำระเงินกู้ ทั้งหมดในจำนวนเท่าใด และ ต้องชำระเงินนอกเหนือจากเงินต้น ที่กู้ยืมมาเท่าใด ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ สำหรับใครที่อยากจะวางแผนทางการเงิน ในอนาคตไว้ให้แน่นอน หรือ ไม่อยากต้องเผชิญกับความเสี่ยง จากปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถ มากระทบต่ออัตราดอกเบี้ย ได้ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราได้ทำสัญญากู้เงินมาจำนวน 100,000 บาท โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ 10 ต่อปี เท่ากับว่าเราจะต้อง เสียดอกทั้งหมดอยู่ที่ 10,000 บาท เท่ากับว่าจำนวนเงินกู้ ทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายให้กับธนาคารก็คือ 110,000 บาท หรือหากมีการทำสัญญาผ่อนชำระอยู่ที่ 12 เดือน ก็คือเดือนละประมาณ 834 บาทนั่นเอง

อัตราดอกเบี้ย แบบลอยตัว (Floating Rate)

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาของสัญญา โดยอาจจะปรับเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงก็ได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุนของสถาบันการเงิน ซึ่งจะมีการประกาศออกมาล่วงหน้า เป็นรอบ ๆ โดยหากเรามีการกู้เงินที่มีการคิดแบบนี้แน่นอน ว่าจะต้องคอยติดตามดูประกาศจากสถาบันการเงินอยู่เสมอ ซึ่งอาจจะดูเหมือนมีความไม่แน่นอน แต่ก็จะเป็นผลดีเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลง เพราะนั่นแสดงว่ายอดเงินกู้ที่เราจะต้องชำระจะน้อยลงกว่าเดิมนั่นเอง แต่ในทางกลับกันหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยปรับเพิ่ม ก็จะทำให้เราจะต้องชำระจำนวนเงินกู้ยืม ที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

ดอกเบี้ยเงินกู้ สิ่งที่ผู้กู้เงินควรจะคำนึงถึงอีกอย่างคือรูปแบบการคำนวณ

และสิ่งที่ผู้กู้เงินควรจะคำนึงถึงอีกอย่างก็คือดูว่าการคิดดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ๆ เป็นการคิดแบบลดต้นลดดอกหรือการคิดแบบเงินต้นคงที่ เพราะทั้งสองแบบต่างมีผลต่อจำนวนยอดเงินกู้เช่นเดียวกัน โดยการคิดแบบลดต้นลดดอก จะให้ประโยชน์ต่อลูกหนี้ในเรื่องของการช่วยลดจำนวนเงินกู้ทั้งหมดที่จะต้องจ่ายได้ เพราะดอกเบี้ยที่ใช้คิดนั้นจะอิงตามยอดเงินต้นที่เหลืออยู่ เช่น หากคุณทำการกู้เงินมาจำนวน 100,000 บาท โดยมีการผ่อนชำระ 10 เดือน ซึ่งเดือนแรกนั้นจะมีการคิดดอกเบี้ยที่อิงกับเงินต้นที่เต็มจำนวนคือ 100,000 บาท ต่อมาเมื่อคุณชำระเงินต้นไป 10,000 บาท ก็จะเหลือยอดเงินต้นที่ 90,000 บาท ซึ่งในการคิดในครั้งต่อไปก็จะคิดจากเงินต้นจำนวนนี้ และหากมีการชำระเงินกู้ไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นผลให้จำนวนเงินต้นที่มีลดน้อยลง ก็เท่ากับว่าจะมีการคิดดอก ที่ลดลงตามจำนวนเงินต้นไปด้วยนั่นเอง เท่ากับว่าคุณจะสามารถประหยัดเงินลงไปได้เรื่อย จนกว่าเราจะผ่อนชำระหมด ซึ่งจะทำให้เราสามารถผ่อนชำระได้ถูกกว่า แบบไม่ลดต้นลดดอก หรือ คิดคงที่โดยอิงจากเงินต้นแรกที่กู้ยืมมาไปตลอด เพราะหากเป็นแบบนั้น หมายถึงว่า คุณจะต้องเสียดอกที่คิดจากเงินต้น 100,000 บาทไปตลอดสัญญาจนกว่าจะผ่อนชำระหมดนั่นเอง

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกับยอดเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ได้ด้วยเช่นกัน อย่างระยะเวลาในการผ่อนชำระที่เลือก เพราะหากเป็นการผ่อนชำระในระยะเวลาที่ยาวนาน แน่นอนว่านั่นหมายถึงคุณจะต้องเสียดอกสำหรับการกู้เงิน ไปเป็นเวลานานตามไปด้วย ซึ่งการผ่อนแบบใช้ระยะเวลานาน อาจจะมีข้อดีตรงที่สามารถผ่อนในได้ในจำนวนเงินต่องวดที่ต่ำ ทำให้หากคุณเป็นคุณที่มีปัญหาในเรื่องสภาพคล่องทางการเงินอยู่บ่อย ๆ จะไม่ต้องกระทบต่อการจัดสรรการเงินมากนัก แต่หากคุณเลือกเป็นการผ่อนในระยะสั้น ก็จะทำให้ยอกที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือนนั้นสูงแต่ก็จะทำให้หนี้เงินกู้ที่มีนั้นหมดเร็วตามไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่าคุณก็ไม่ต้องมาเสียดอกเบี้ยที่มากและต้องจ่ายนาน ๆ ด้วย หากใครที่มีรายรับประจำที่ค่อนข้างคงที่ มีรายได้ประจำที่ค่อนข้างแน่นอน และสามารถบริหารจัดการทางการเงินของตัวเองได้เป็นอย่างดี ก็อาจจะเลือกเป็นการผ่อนชำระในระยะสั้นได้ ซึ่งจะให้ประโยชน์กับคุณได้มากกว่า

ต้องคำนึกถึง ดอกเบี้ยเงินกู้ ปัจจัยภายนอกที่ต่างกันด้วย

แต่อย่างไรก็ตามในการเลือกกู้เงินของแต่ละคนนั้น ก็ต่างมีข้อจำกัดและปัจจัยภายนอกที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่สามารถกำหนดและเลือกตามความต้องการ เพียงอย่างเดียวได้ เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจ ในปัจจัยและผลกระทบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเลือกกู้เงินของตัวเอง ตลอดจนศึกษาทำความเข้าใจ ในการกู้เงินแต่ละประเภทให้รอบคอบ ก็จะเป็นอีกสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเลือก กู้เงินได้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด และก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ซึ่งนอกจากเรื่อง ๆ หลักที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังควรต้องคำนึงถึงเรื่องอื่น ๆ ประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของเงินกู้ แหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ความสามารถในการชำระหนี้ อย่างการเลือกสถาบันการเงิน ถ้าจะกู้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมาก เช่นเดียวกันที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากเป็นแหล่งเงินกู้ ที่ไม่ถูกกฎหมาย หรือ เรียกว่าแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งเป็นที่รู้ ๆ กันอยู่แล้วว่าการได้เงินมาอย่างรวดเร็วนั้น ย่อมตามมาด้วยการคิดดอกเบี้ยที่สูงลิบ ตามไปด้วย และแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ยอดเงินกู้ของเรานั้นพุ่งสูงขึ้น ได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยเช่นกัน จนบางคนเรียกได้ว่าผ่อนชำระมานานแค่ไหน เงินต้นก็ไม่ได้ลดน้อยลงตามไปด้วยเลย จนทำให้ต้องเผชิญกับภาวการณ์เป็นหนี้อย่างยาวนาน และหากมีการผิดชำระหนี้ก็ต้องเจอกับจำนวนยอดหนี้ ที่สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการถูกค่าปรับหรือการคิดคำนวณที่ไม่เป็นธรรม เรียกได้ว่าเป็นมหันตภัยร้ายทางการเงินเลยก็ว่าได้ และที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมมีวินัยในการชำระหนี้ การชำระให้ตรงเวลาและสม่ำเสมอ ที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสี่ยงที่จะเจอกับค่าปรับต่าง ๆ หรือต้องเสียเครดิตทางการเงินไปด้วย

สรุป ดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่ควรมองข้าม

รู้แบบนี้แล้ว ใครที่กำลังคิดจะกู้เงินอยู่ก็ลองนำประโยชน์จากบทความนี้ ไปเป็นแนวทางในการบริหารการเงิน ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการกู้เงิน ของตัวเองดู เพราะเรื่องของการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัว และ ทุกอย่างในชีวิตล้วนเกี่ยวข้องกับการเงินทั้งสิ้น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมทางการเงิน นั่นเอง และ เมื่อหลายคนต้องเพิ่งพาการกู้เงิน เพื่อแก้ปัญหาในชีวิต การเรียนรู้ และ ทำความเข้าใจในทุก ๆ ขั้นตอนที่สำคัญรวม ไปถึงอันตรายและข้อควรระวังต่าง ๆ เช่นเรื่องของดอกเบี้ยที่กล่าวมานี้ จึงไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามอีกต่อไป และเมื่อเราสามารถทำความเข้าใจและเลือกใช้วิธีได้อย่างถูกต้อง แน่นอนว่าปัญหาเรื่องการเงินที่ต้องพบเจอย่อมมองเห็นทางออกได้ไม่ยากอย่างแน่นอน

เพื่อนแท้เงินด่วน
บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน,สินเชื่อรถกระบะ-รถเก๋ง,สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 30 นาที

เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-ngernduan.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website :  เพื่อนแท้เงินด่วน
Facebook : PueantaeNgernDuan
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://lin.ee/v58UY81
เบอร์โทร 02-114-8988