ดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียม - เพื่อนแท้เงินด่วน

คำนวณสินเชื่อ
THB
 
คำนวณสินเชื่อ
THB
 

เรามีบริการให้กู้สินเชื่อ บ้าน โฉนดที่ดิน ที่มีดอกเบี้ยต่ำที่สุด แค่ 0.87% ต่อเดือน ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกๆ แบบนี้มีแค่ เพื่อนแท้เงินด่วน ที่นี้ ที่เดียว

 

หากคุณกำลังมองหา บริษัท สินเชื่อ หรือ เงินด่วน เพื่อนำรถยนต์ไปกู้เงิน มากู้กับเพื่อนแท้เงินด่วน ดีกว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ วงเงินสูงถึง 200,000 บาท

 

ไม่ว่าจะรถจักรยานยนต์รุ่น เราก็ประเมินราคาสูง แถมยังได้เงินไวอีก เม่านั้นยังไม่พอ ดอกเบี้ยก็ต่ำ 1.15% แค่มีรถจักรยานยนต์สักคัน ก็สามารถมากู้กับเราได้เลย ที่เพื่อนแท้เงินด่วน

 

ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

ประกาศใช้วันที่ 1 กุมภาพพันธ์ 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่นใดและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

รายการอัตราเรียกเก็บตามกฎหมายแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเก่าแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่
1.ดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด
1.1.ดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับค่าหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดของวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000.00 บาทต่อรายร้อยละ 36.00 ต่อปี (Effective Rate)ร้อยละ 19-28 ต่อปี (Effective Rate) + พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือนร้อยละ 19-28 ต่อปี (Effective Rate)
1.2.ดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับค่าหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดของวงเงินสินเชื่อเกินกว่า 50,000.00 บาทต่อรายร้อยละ 28.00 ต่อปี (Effective Rate)ร้อยละ 19-28 ต่อปี (Effective Rate) + พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือนร้อยละ 19-28 ต่อปี (Effective Rate)
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่น
ค่าใช้ในการติดตามทวงถามหนี้ (ค่าจ้างบุคคลภายนอก)80 บาทต่อรายเดือนไม่มีการเรียบเก็บระหว่าง 1 เมย 63 - 30 กันยายน 63ไม่มีการเรียบเก็บระหว่าง 1 เมย 63 - 30 กันยายน 63
3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นต้นทุนในการดำเนินการงานของผู้ประกอบธุรกิจ
ค่าใช้ในการติดตามทวงถามหนี้ (ผู้ประกอบกิจการทวงถามหนี้เอง)80 บาทต่อรายเดือนไม่มีการเรียบเก็บระหว่าง 1 เมย 63 - 30 กันยายน 63ไม่มีการเรียบเก็บระหว่าง 1 เมย 63 - 30 กันยายน 63
4.      ค่าใช้จ่ายในการติดตามบังคับทรัพย์สินที่ลูกหนี้วางไว้เป็นการชำระหนี้
ค่าใช้จ่ายในการติดตามบังคับทรัพย์สิน ประเภทรถจักรยานยนต์1,000 – 2,000 บาท1,000 – 2,000 บาท1,000 – 2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการติดตามบังคับทรัพย์สิน ประเภทรถจักรยานยนต์5,000 – 6,000 บาท5,000 – 6,000 บาท5,000 – 6,000 บาท

ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศใช้วันที่ 1 กุมภาพพันธ์ 2563
อัตราดอกเบี้ยเพื่อนแท้ เงินด่วน

เพื่อนแท้เงินด่วน เป็นพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส ตรวจสอบได้ที่นี้

ดอกเบี้ยเงินกู้ คืออะไร สำคัญแค่ไหนที่ต้องรู้หากคิดจะกู้เงินด่วน

เมื่อพูดถึงเรื่องการกู้เงินแล้ว นอกจากจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่มีประสิทธิภาพและเตรียมเอกสารสัญญาต่าง ๆ ให้ครบถ้วนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้นั่นเอง เพราะถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อยอดเงินที่กู้ยืมมา โดยเฉพาะเงินกู้นอกระบบที่ถือเป็นเงินกู้ที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งจะมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงถึงประมาณร้อยละ 50 เลยก็มี โดยแหล่งกู้เงินนอกระบบเหล่านี้จะดึงดูดให้ผู้ที่ต้องการเงินด่วนให้มากู้เงินด้วยการให้วงเงินที่สูงและเงื่อนไขที่น้อย ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ตลอดจนสามารถรับเงินได้รวดเร็ว ทำให้หลาย ๆคนเมื่อต้องเผชิญกับทางตันด้านการเงิน มีปัญหาทางการเงินที่หาทางออกไม่ได้ ต้องหันไปเพิ่งการใช้ เงินกู้นอกระบบ จนลืมที่จะมองถึงข้อเสียต่าง ๆ ที่แฝงมาด้วย


โดยดอกเบี้ยการกู้เงินด่วนหรือขอสินเชื่อในระบบ โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็นสองประเภทหลัก ๆ ก็คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ ( Fixed Rate ) และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ( Floating Rate ) ซึ่งจะมีการคิดเป็นร้อยละต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด นั่นคือ ไม่เกินเกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยการคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่จะหมายถึงดอกเบี้ยที่ได้มีการกำหนดไว้ในอัตราที่แน่นอน ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เช่น หากคุณได้มีการตกลงทำสัญญาการกู้เงินไว้ที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้ว ก็จะใช้อัตราดอกเบี้ยนั้นไปตลอดจนจบสัญญา


ส่วนการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่สถาบันการเงินกำหนด ซึ่งส่วนมากจะมีการประกาศกันมาเป็นรอบ ๆ โดยต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น ๆ ด้วยในการคิดดอกเบี้ยออกมา ทำให้ในแต่ละปีนั่นก็อาจจะต้องเสียดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากันนั้นเอง ซึ่งทั้งสองแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป แต่หากเป็นการใช้บริการเงินกู้นอกระบบแล้ว จะเป็นการคิดดอกเบี้ยที่ไม่มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมถึงยังมีการคิดดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จนทำให้บางครั้งเงินที่เราจ่ายคืนไปนั้นเพียงพอแค่ค่าดอกเบี้ยเท่านั้น ไม่ได้ทำให้เงินต้นลดลงได้เลย


เพราะฉะนั้นหากคิดที่จะกู้เงินด่วนแล้วล่ะก็ จำเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ด้วย เพื่อที่เราจะได้นำมาช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะกู้เงินจากแหล่งกู้เงินไหน ที่จะทำให้ได้รับความยุติรรมและสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของเราได้มากที่สุด ที่สำคัญก็คืออย่าหลงไปใช้บริการเงินกู้นอกระบบอย่างเด็ดขาด โดยหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินด่วน จริง ๆ ก็ให้เลือกใช้การกู้เงินในระบบที่มีกฎหมายรองรับดีที่สุด เพื่อนแท้ ลิสซิ่งเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือในการให้บริการในเรื่องของของการขอสินเชื่อ การกู้  เงินด่วน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว และยังพร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องเงินที่ทำให้คุณต้องปวดหัว รับรองว่าคุณจะได้รับบริการที่เป็นกันเอง และสามารถคลี่คลายปัญหาทางการเงินที่มีได้อย่างแน่นอน

ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ

เพื่อนแท้เงินด่วน เรามีดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำมาก

อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนแท้เงินด่วน มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำ ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.07% ต่อเดือนเท่านั้น แต่ถ้า นำฉโนดมาจดจำนอง ดอกเบี้ยจะลดเหลือแค่ 0.87% ต่อเดือน 

ฟรีค่าธรรมเนียมไม่มีหักเพิ่ม

ถ้ามากู้กับเราเพื่อนแท้เงินด่วน ก็จะได้วงเงินเต็มจำนวน ไม่มีหักเพิ่ม กู้ 200,000 บาท ได้ 200,000 บาทเต็มจำนวน ไม่มีหักเพิ่ม โอนเข้าบัญชีครบ 100% ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เงินเต็ม เพราะเราไม่มีหักค่าใดๆ ทั้งสิ้น

ฟรีค่าธรรมเนียม
อนุมัติไว

อนุมัติไว

กู้กับเราอนุมัติไว ง่ายๆ แค่ 20 นาที ก็ได้เงินด่วน ไปใช้ ไม่ต้องยุ่งยาก เอกสาร ขั้นตอน ง่ายไปหมด แค่มาหาเรา รับรองได้เงินชัวร์ ได้เงินไว ได้ง่าย กับเพื่อนแท้เงินด่วน

กู้ได้ไม่ต้องใช้คนค้ำ

กู้กับเรา มาคนเดียวก็กู้ได้ ได้เงินครบ ไม่จำเป็นต้องใช้คนค้ำ อาชีพอะไรก็กู้ได้ ไม่ว่าจะพนักงานประจำ หรือไม่ประจำ พ่อค้าแม่ค้า ก็กู้ได้หมด เพราะดอกเบี้ยเงินกู้ของเรานั้นต่ำสุดในบรรดาบริการเงินกู้ โดยดอกเบี้ยต่ำสุดของเราอยู่ที่ 0.87 % เท่านั้น

อาชีพไหนก็กู้ได้