อยากจำนองที่ดิน แต่ธนาคารไม่ปล่อยกู้ ทำยังไงดี

อยากจำนองที่ดิน แต่ธนาคารไม่ปล่อยกู้1
กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทเงินด่วน

ชื่อผลิตภัณฑ์

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินด่วน
เงินด่วน

เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจ
เงินด่วนทันใจ

เงินด่วนทันใจ

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนออนไลน์
เงินด่วนออนไลน์

เงินด่วนออนไลน์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด
เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

ไลน์ เงินด่วน
ไลน์เงินด่วน

ไลน์เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจในระบบ
เงินด่วนทันใจในระบบ

เงินด่วนทันใจในระบบ

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

พิโกไฟแนนซ์
พิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย
เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

การจำนองที่ดิน

 

การจำนองที่ดิน

แต่บางครั้งเมื่อคุณนำเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ ปรากฎว่าทางธนาคารประเมินมูลค่าที่ดินของคุณมาต่ำกว่างบประมาณในการสร้างบ้านของคุณ ทำให้ได้วงเงินกู้ต่ำ แล้วแบบนี้ควรจะแก้ไขอย่างไรดี

 

การจำนองที่ดินกับทางธนาคาร เมื่อกระบวนการด้านการขอสินเชื่อหรือเอกสารผ่านไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่าคุณหมดกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้น การจำนองโฉนดที่ดินกับธนาคารนั้น คุณยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอยู่ แต่หากว่าคุณเกิดผิดสัญญาการชำระหนี้ ไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ได้ ผู้รับจำนองก็จะนำเรื่องส่งฟ้องร้องต่อศาล และเมื่อศาลตัดสินคุณก็จะหมดในกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนั้นนั่นเอง นี่คือกระบวนการที่ต้องเข้าใจในเบื้องต้น และถ้าหากว่านำที่ดินไปประเมินกับธนาคารแล้วได้วงเงินต่ำจริง ๆ ทางที่ดีก็ให้ไปยื่นเสนอจำนองที่ดินกับทางบริษัทสินเชื่อเอกชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่น้อย

 

หลักเกณฑ์ในการจำนอง

 

หลักเกณฑ์ในการจำนอง

 1. ผู้จำนองจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินที่จะจำนอง
 2. การทำสัญญาจำนอง จะต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานกรมที่ดินเท่านั้น จึงจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้กู้นำโฉนดไปมอบให้แก่ผู้รับจำนอง เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือและไม่ได้นำไปจดต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จะถือว่าเป็นสัญญาการจำนองตก การจดจำนองครั้งนี้เป็นโมฆะ กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการจำนอง ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิในโฉนดแต่อย่างใด
 3. จะต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจจดทะเบียนจำนองตามกฎหมาย คือ จะต้องนำโฉนดไปจะทะเบียนที่กรมที่ดิน หรือ ที่ดินที่ไม่มีโฉนด ได้แก่ ที่ดิน น.ส.3 ต้องไปจดที่อำเภอ

ค่าใช้จ่ายในการจำนองที่ดิน

 

ค่าใช้จ่ายในการจำนองที่ดิน

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในวันที่ไปทำสัญญาจำนองที่ดินกับเจ้าพนักงาน มีดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมในการจดคำขอแปลงละ 5 บาท
 2. วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาท คิดค่าจดจำนอง 1% หรือวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าจำนอง 0.5%
 3. ค่าภาษีอากรแสตมป์ตามวงเงินจำนอง วงเงินจำนอง 2,000 บาท / อากรแสตมป์ 1 บาท หากมีเศษจะคิดเป็น 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 4. กรณีไถ่ถอน กรมที่ดินจะคิดค่าธรรมเนียมโฉนดละ 75 บาท

ทางเลือกหนึ่งของคนมีที่ดินแต่ไม่มีบ้าน และอยากจะได้งบประมาณมาสร้างบ้านบนที่ดินแปลงอื่น ก็สามารถทำได้ ทางเลือกหนึ่งที่คนนิยมทำกันก็คือ การจำนองที่ดินกับธนาคาร จะเรียกว่าเป็นการจำนองที่ดินเปล่าก็ว่าได้ ซึ่งการจะนำที่ดินไปจำนองกับธนาคารได้นั้น ที่ดินผืนนั้นคุณจะต้องเป็นเจ้าของ และคุณต้องมีเอกสารยืนยันเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องถึงจะทำการจำนองได้

 

จำนองที่ดินกับธนาคาร

 

จำนองที่ดินกับธนาคาร

แต่บางครั้งเมื่อคุณนำเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ ปรากฎว่าทางธนาคารประเมินมูลค่าที่ดินของคุณมาต่ำกว่างบประมาณในการสร้างบ้านของคุณ ทำให้ได้วงเงินกู้ต่ำ แล้วแบบนี้ควรจะแก้ไขอย่างไรดี

 

การจำนองที่ดินกับทางธนาคาร เมื่อกระบวนการด้านการขอสินเชื่อหรือเอกสารผ่านไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่าคุณหมดกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้น การจำนองโฉนดที่ดินกับธนาคารนั้น คุณยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอยู่ แต่หากว่าคุณเกิดผิดสัญญาการชำระหนี้ ไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ได้ ผู้รับจำนองก็จะนำเรื่องส่งฟ้องร้องต่อศาล และเมื่อศาลตัดสินคุณก็จะหมดในกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนั้นนั่นเอง นี่คือกระบวนการที่ต้องเข้าใจในเบื้องต้น และถ้าหากว่านำที่ดินไปประเมินกับธนาคารแล้วได้วงเงินต่ำจริง ๆ ทางที่ดีก็ให้ไปยื่นเสนอจำนองที่ดินกับทางบริษัทสินเชื่อเอกชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่น้อย

 

ธนาคารไม่ปล่อยกู้

 

ธนาคารไม่ปล่อยกู้

เป็นไปได้ว่าทางธนาคารอาจจะประเมินองค์ประกอบในภาพรวมหลาย ๆ อย่างที่อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขการจำนองที่ดินของทางธนาคาร จึงให้วงเงินต่ำ แต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปครับ เพราะอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณยังมีในการจำนองที่ดินเปล่าก็คือ การไปยื่นต่อบริษัทสินเชื่อ

 

จำนองที่ดินกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

 

จำนองที่ดินกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

บริษัทสินเชื่อบางแห่งก็จะมีบริการทั้งจำนองที่ดิน และบริการขายฝากที่ดินเปล่า เป็นทางเลือกให้กับคุณด้วย ในขณะที่เรื่องของวงเงินที่บริษัทเหล่านี้จะให้นั้น ก็เรียกว่าไม่ต่ำจนเกินไป บางทีอาจจะให้สูงกว่าธนาคารเล็กน้อยด้วย ซึ่งนั่นช่วยให้คุณมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอในการนำไปปลูกบ้านต่อได้ ทางเลือกนี้จึงนับว่าเป็นทางออกที่ดี ถ้าไปยื่นจำนองที่ดินกับธนาคารแล้วได้วงเงินต่ำ

 

จำนองที่ดินกับเพื่อนแท้

 

จำนองที่ดินกับเพื่อนแท้

หากคุณกำลังมองหาบริษัทเอกชนที่รับจำนองที่ดินเปล่าให้วงเงินสูง อนุมัติไว และให้เงินคุณได้ไว หนึ่งที่ที่อยากแนะนำให้คุณรู้จักไว้ก็คือ เพื่อนแท้เงินด่วน บริษัทสินเชื่อสภาพคล่องสูง มีความมั่นคง พร้อมที่จะประเมินราคาที่ดินเปล่าของคุณทุกคนอย่างยุติธรรม ให้วงเงินสูงเพียงพอต่อความต้องการของคุณ

 

ในขณะที่พร้อมคิดอัตราดอกเบี้ยการชำระสินเชื่ออย่างเพื่อนแท้ ไม่สูงและเต็มไปด้วยความยุติธรรม หลังจากประเมินเสร็จ ให้คุณรับเงินได้เลยในวันถัดไป อีกทั้งยังพร้อมให้คำแนะนำต่าง ๆ ในเรื่องการขอสินเชื่ออื่น ๆ อย่างเป็นกันเองอีกด้วย ใครที่ไปติดต่อธนาคารมาแล้วได้วงเงินไม่ถูกใจ ลองมาปรึกษาที่นี่ได้เลย รับรองตรงใจคุณที่สุด

 

พื้นที่ให้บริการ

 

พื้นที่ให้บริการ

มีจุดให้บริการทั้งหมด 12 สาขา ในพื้นที่ภาคอีสาน ดังนี้

1 สาขานครราชสีมา

2 สาขาด่านขุนทด

3 สาขาบุรีรัมย์

4 สาขานางรอง

5 สาขาบ้านกรวด

6 สาขาประโคนชัย

7 สาขาสตึก

8 สาขาสุรินทร์

9 สาขาขอนแก่น

10 สาขาชัยภูมิ

11 สาขามหาสารคาม

12 สาขาศรีสะเกษ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.87%
 2. อาชีพไหนก็กู้ได้
 3. อนุมัติง่ายได้ไวแค่ 10 นาที
 4. กู้เงิน 100,000 บาทไม่ต้องใช้คนค้ำ
 5. วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
 6. ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน

 

ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารประกอบการพิจารณา

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. กรอกข้อมูลหลักทรัพย์

       1.1. LINE เงินด่วน https://bit.ly/30MNtWN 

       1.2. Facebook https://bit.ly/30MNtWN

       1.3. เว็ปไซต์ https://bit.ly/2I1PXdp

 1. รับผลการอนุมัติสินเชื่อ > อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
 2. ทำสัญญาสินเชื่อ-รับเงิน

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ประประชาชนฉบับจริง
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 3. โฉนดที่ดินฉบับจริง

สรุป

หากอยากกู้เงินด่วนที่ได้เงินไว แต่ธนาคารไม่อนุมัติ ลองปรึกษากับบริษัทเอกชนที่รับจำนองอย่าง เพื่อนแท้เงินด่วนดูสิครับ ได้รับเงินเต็มจำนวนโดยไม่หัก ได้รับเงินมากกว่าบริษัทอื่น ๆ ถึง 60% จากราคาประเมินที่ดิน สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน