อยากจำนองที่ดิน แต่ธนาคารไม่ปล่อยกู้ ทำยังไงดี

จำนองที่ดิน
กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทเงินด่วน

ชื่อผลิตภัณฑ์

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินด่วน
เงินด่วน

เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจ
เงินด่วนทันใจ

เงินด่วนทันใจ

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนออนไลน์
เงินด่วนออนไลน์

เงินด่วนออนไลน์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด
เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

ไลน์ เงินด่วน
ไลน์เงินด่วน

ไลน์เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจในระบบ
เงินด่วนทันใจในระบบ

เงินด่วนทันใจในระบบ

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

พิโกไฟแนนซ์
พิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย
เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

เคยมีปัญหาทางการเงินบ้างไหมครับ แล้วหาทางออกกันยังไงบ้าง หลายคนคงจะเคยนำที่ดินไปจำนองกับธนาคารหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้ได้เงินมา แต่ก็ติดตรงที่ธนาคารไม่อนุมัติให้กู้และก็ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมถึงกู้ไม่ผ่านใช่ไหมครับ บทความนี้จะเป็นช่วยให้คุณเตรียมตัวกู้ในครั้งต่อไป รับรองว่ากู้ผ่านแน่นอนครับ

จำนองที่ดิน คือ

จำนองที่ดิน คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จำนอง นำอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เช่น โฉนดที่ดิน ไปจดทะเบียนไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับให้กับผู้รับจำนอง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702)

 

อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจำนองได้

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า หรือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดอันติดอยู่กับที่ดินนั้น สามารถทำมาจำนองที่ดินได้ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 703 แห่งราชอาณาจักรไทย)

 

รูปแบบการจำนองที่ดิน

การจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของตนเอง

คือการนำที่ดินของตัวเองไปจดจำนองต่อหน้าไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดินเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้ให้กับตัวเอง

ยกตัวอย่างเช่น นาย A กู้เงินนาย B มา 100,000 จึงนำเอาโฉนดที่ดินไปจดทะเบียนจำนองที่ดิน เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตัวนาย A เอง

 

การจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น

คุณได้ทำการนำที่ดิน ไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดินเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้ให้กับบุคคลอื่น

ยกตัวอย่างเช่น นาย A กู้เงินได้ B มา 100,000 แล้วนาย C นำเอาโฉนดที่ดินไปจดจำนองที่ดินเพื่อเป็นการประกันว่านาย C นำที่ดินไปจำนองเพื่อชำระหนี้ให้นาย B กรณีที่นาย A ผิดสัญญา

 

ขอบเขตของสิทธิจำนอง

ผู้รับจำนองไม่มีสิทธิบังคับให้ผู้จำนองนำทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่จดทะเบียนจำนองมาจดทะเบียนจำนองที่ดินกับตนได้ แต่มีสิทธิบังคับให้จำนองเฉพาะทรัพย์สินที่จดทะเบียนจำนองเท่านั้น เช่น ถ้าจำนองเฉพาะที่ดินแต่มีบ้านอยู่ในที่ดินนั้นด้วย ก็จะไม่รวมบ้านที่อาจจะปลูกหลังจำนองเว้นแต่มีการตกลงกันไก่อนหน้านี้ว่ารวมถึงบ้านด้วย

จำนองที่ดินกับธนาคาร ไม่ผ่านเพราะ???

แต่บางครั้งเมื่อคุณนำเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ ปรากฎว่าทางธนาคารประเมินมูลค่าที่ดินของคุณมาต่ำกว่างบประมาณในการสร้างบ้านของคุณ ทำให้ได้วงเงินกู้ต่ำ แล้วแบบนี้ควรจะแก้ไขอย่างไรดี

การจำนองที่ดินกับทางธนาคาร เมื่อกระบวนการด้านการขอสินเชื่อหรือเอกสารผ่านไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่าคุณหมดกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้น การจำนองโฉนดที่ดินกับธนาคารนั้น คุณยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นอยู่

แต่หากว่าคุณเกิดผิดสัญญาการชำระหนี้จำนองที่ดิน ไม่สามารถชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ได้ ผู้รับจำนองก็จะนำเรื่องส่งฟ้องร้องต่อศาล และเมื่อศาลตัดสินคุณก็จะหมดในกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนั้นนั่นเอง นี่คือกระบวนการที่ต้องเข้าใจในเบื้องต้น

และถ้าหากว่านำที่ดินไปประเมินกับธนาคารแล้วได้วงเงินต่ำจริง ๆ ทางที่ดีก็ให้ไปยื่นเสนอจำนองที่ดินกับทางบริษัทสินเชื่อเอกชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่น้อย

 

เอกสารการเงินไม่ดี

คือเอกสารเกี่ยวกับรายได้ เช่น ผู้มีรายได้ประจำ ควรมีใบรับรองเงินเดือนหรือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้มีอาชีพอิสระ ควรมีสเตทเมนต์ของบัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และนิติบุคคล ควรมีสำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี ในการขอสินเชื่อจำนองที่ดิน หากเอกสารทางการเงินไม่ดีหรือขาดเอกสารทางการเงินธนาคารก็อาจจะไม่ปล่อยกู้

 

อาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง

อาชีพหน้าที่การงานของผู้ขอกู้สินเชื่อจำนองที่ดินถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร เพราะถ้าหากมีอาชีพที่ไม่เป็นหลักแหล่ง ก็ถือว่าผู้ขอสินเชื่อไม่มีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ชำระหนี้

 

มีหนี้เยอะเกินไป

หนี้ของผู้กู้จำนองที่ดินกับธนาคารจะพิจารณาจาก หนี้สินปัจจุบันของผู้กู้สินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต ค่าผ่อนรถ บัตรกดเงินสด เป็นยอดขั้นต่ำต่อเดือนนั้นเกิน 60% ของรายได้ต่อเดือนที่คุณเป็นหรือไม่ ถ้าหากว่าเกินทางธนาคารอาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับคุณ

มีประวัติการค้างชำระหนี้
ธนาคารจะเช็คประวัติการชำระหนี้ของคุณว่ามีการชำระล่าช้าหรือค้างชำระหรือไม่และถ้าหากมีประวัติชำระล่าช้าหรือค้างชำระ ก็จะถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงที่จะเบี้ยวหนี้จำนองที่ดิน ทางธนาคารอาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้กับคุณ

 

จำนองที่ดินกับเพื่อนแท้

หากคุณกำลังมองหาบริษัทเอกชนที่รับจำนองที่ดินเปล่าให้วงเงินสูง อนุมัติไว และให้เงินคุณได้ไว หนึ่งที่ที่อยากแนะนำให้คุณรู้จักไว้ก็คือ เพื่อนแท้เงินด่วน บริษัทสินเชื่อสภาพคล่องสูง มีความมั่นคง พร้อมที่จะประเมินราคาที่ดินเปล่าของคุณทุกคนอย่างยุติธรรม ให้วงเงินสูงเพียงพอต่อความต้องการของคุณ

ในขณะที่พร้อมคิดอัตราดอกเบี้ยการชำระสินเชื่อจำนองที่ดินอย่างเพื่อนแท้ ไม่สูงและเต็มไปด้วยความยุติธรรม หลังจากประเมินเสร็จ ให้คุณรับเงินได้เลยในวันถัดไป อีกทั้งยังพร้อมให้คำแนะนำต่าง ๆ ในเรื่องการขอสินเชื่ออื่น ๆ อย่างเป็นกันเองอีกด้วย ใครที่ไปติดต่อธนาคารมาแล้วได้วงเงินไม่ถูกใจ ลองมาปรึกษาที่นี่ได้เลย รับรองตรงใจคุณที่สุด

 

คุณสมบัติของผู้จดจำนอง

1. อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

2. สัญชาติไทย

3. มีทะเบียนบ้านทีอยู่ในจังหวัดที่มีสาขาให้บริการ

4. ผู้กู้จะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จำนองที่ดินนั้นๆ

5. มีโฉนดตัวจริงอยู่ในครอบครอง

 

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน/ที่ดิน

แบบจดจำนองและยอดไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.87% ต่อเดือน

แบบจดจำนองที่ดินและยอดวงเงินอนุมัติ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.95% ต่อเดือน

แบบไม่จดจำนองและยอดไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.07% ต่อเดือน

แบบไม่จดจำนองที่ดินและยอดวงเงินอนุมัติ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.15% ต่อเดือน

 

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์

จะอยู่ที่ 1.15% ต่อเดือน

 

พื้นที่ให้บริการจำนองที่ดิน
มีจุดให้บริการทั้งหมด 12

สาขา ในพื้นที่ภาคอีสาน ดังนี้

 

จังหวัดที่มีสินเชื่อ

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน


ขั้นตอนการจำนองที่ดิน

          1. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคาร

          2. ธนาคารประเมินราคาหลักประกัน

          3. ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติ วงเงิน และอัตราดอกเบี้ย

          4. ทำสัญญากู้เงิน และทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ กรมที่ดิน

          5. รับเงินจากธนาคาร

 

เอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อ

1. แบบฟอร์มการขอสินเชื่อ

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จำนองที่ดิน

4. สลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)

5. สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

6. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)

 

หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน มีรายละเอียดอะไรบ้าง

ก่อนนจะทำสัญญาการจดจำนอง ควรตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาให้ดีก่อน โดยส่วนใหญ่รายละเอียดของสัญญาจดจำนองควรจะมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดทรัพย์

ต้องมีการระบุรายละเอียดทรัพย์สินที่นำมาจำนองที่ดิน เช่น เลขโฉนด เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นต้น

2.รายละเอียดวันที่ทำสัญญา

ต้องมีการระบุวันที่ เดือน ปี และสถานที่ทำสัญญา เป็นต้น

3. ระบุชื่อผู้ทำสัญญาในส่วนของผู้จำนองที่ดินและผู้รับจำนอง

ต้องมีการระบุชื่อ เลขประจำตัวประชาชน อายุ สัญชาติ ชื่อบิดามารดา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของทั้งสองฝ่าย

4. รายละเอียดข้อตกลงในสัญญา

จะต้องระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน ดอกเบี้ย กำหนดชำระ และถ้าหากมีการผิดนัดชำระหนี้ต้องทำอย่างไร

5. ชื่อผู้ถือโฉนดที่ดินระหว่างการจำนองที่ดิน

จะทำขึ้น 3 ฉบับ เพื่อให้กับ ผู้จำนอง ผู้รับจำนอง และพยายผู้ถือหลักทรัพย์ โดยแต่ละฉบับจะต้องเขียนกำกับไว้ด้วยว่า ฉบับนี้ให้ใครเป็นผู้ถือ

6. การเซ็นสัญญา

ผู้เซ็นสัญญาจำนองจะต้องประกอบด้วยผู้จำนองที่ดิน , ผู้รับจำนอง , พยาน 2 คน , เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน , ผู้เขียนสัญญา และผู้ตรวจสัญญา

 

การตรวจสอบสัญญาจำนอง

หลังจากขอทุนไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นิติกรรมจากสำนักงานกรมที่ดินติดต่อมาหาผู้จำนอง เพื่อให้เตรียมเอกสารพร้อมกับนัดวันเวลาทำเรื่อง และเอกสารที่ผู้จำนองต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

1. หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ท.ด.15)

2. หนังสือสัญญาจำนอง 3 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทางเจ้าหน้าที่จะคอยช่วยเหลือผู้กู้ในการทำสัญญาจำนองจนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน

4. สัญญาจำนอง 2 ชุด

ปล. ควรทำสำเนาโฉนดที่ดินไว้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินในอนาคต และต้องยื่นธนาคารพร้อมสัญญาจำนองด้วย

 

ค่าใช้จ่ายการจดจำนอง

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในวันที่ไปทำสัญญาจำนองที่ดินกับเจ้าพนักงาน มีดังนี้

ค่าธรรมเนียมในการจดคำขอแปลงละ 5 บาท
วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาท คิดค่าจดจำนอง 1% หรือวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000 บาท คิดค่าจำนอง 0.5%
ค่าภาษีอากรแสตมป์ตามวงเงินจำนอง วงเงินจำนอง 2,000 บาท / อากรแสตมป์ 1 บาท หากมีเศษจะคิดเป็น 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
กรณีไถ่ถอน กรมที่ดินจะคิดค่าธรรมเนียมโฉนดละ 75 บาท
***ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมการจดจำนองที่ดินเพิ่มเติม>>> คลิ๊กที่นี่

ทางเลือกหนึ่งของคนมีที่ดินแต่ไม่มีบ้าน และอยากจะได้งบประมาณมาสร้างบ้านบนที่ดินแปลงอื่น ก็สามารถทำได้ ทางเลือกหนึ่งที่คนนิยมทำกันก็คือ การจำนองที่ดินกับธนาคาร จะเรียกว่าเป็นการจำนองที่ดินเปล่าก็ว่าได้ ซึ่งการจะนำที่ดินไปจำนองกับธนาคารได้นั้น ที่ดินผืนนั้นคุณจะต้องเป็นเจ้าของ และคุณต้องมีเอกสารยืนยันเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องถึงจะทำการจำนองได้

 

ผลจากการจำนอง

ผลจากการจำนองที่ดินมีไว้เพื่อไม่ให้สูญเสียระบบการซื้อขายไป โดยแบ่งเป็น 4 แบบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนหนี้สามัญ แม้ว่าจะมีการโอนไปยังบุคคลอื่นในภายหลังเงินที่เกิดขึ้นต้องให้ผู้รับจำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญเสมอ

2. ผู้รับจำนองที่ดินมีสิทธิ์เรียกเอาทรัพย์สินที่หลุดจำนองเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้ แต่ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– ลูกหนี้ไม่ส่งดอกเบี้ยเป็นเวลารวมกันถึง 5 ปี

– ผู้จำนองไม่ได้แสดงให้เป็นที่น่าพอใจแก่ศาลว่าราคาสินทรัพย์ท่วมจำนวนเงินค้างชำระ

– ผู้รับจำนองที่ดินสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้จำนองได้ หากไม่มีการชำระดอกเบี้ยใน 5 ปี เพราะมีดอกเบี้ยเกือบเท่าเงินต้น

และไม่มีผู้รับจำนองอื่นในการจำนอง แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งจากศาล

3. ถ้านำทรัพย์สินที่จำนองที่ดินขายทอดตลาดใช้หนี้แล้ว ได้เงินน้อยกว่าจำนวนที่ค้างชำระกันอยู่ ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่ยังขาดอยู่นั้น ผู้รับจำนองสามารถฟ้องให้ศาลนำทรัพย์สินไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาให้ผู้รับจำนอง สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

4. กรณีที่มีการบังคับจำนองที่ดิน เมื่อมีการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดพอได้เงินมา

ต้องชำระหนี้ให้กับผู้รับจำนอง แต่ถ้าเหลือก็ต้องคืนให้กับผู้จำนอง ผู้รับจำนองจะเก็บเงินส่วนต่างนี้ไว้ไม่ได้

 

การไถ่ถอนที่ดิน

เมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนจำนองที่ดิน จะต้องแจ้งเรื่องขอโฉนดและหนังสือมอบอำนาจจากผู้รับจำนองเพื่อไปไถ่ถอนที่กรมที่ดิน และต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาโฉนดที่ดิน

2. หนังสือสัญญาจำนอง

3. หนังสือสัญญากู้ยืมเงินจากผู้รับจำนอง

4. เอกสารอื่น ๆ

5. อาจมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยในการให้บริการจากกรมที่ดิน

 

การบังคับจำนอง (ยึดทรัพย์)

มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ คือ ผู้จำนองที่ดินต้องทำหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้จำนอง 30 วันหลังไม่มีการชำระหนี้ จึงจะมีสิทธิ์บังคับผู้จำนองได้ หากไม่มีการชำระสามารถใช้อำนาจของศาลนำทรัพย์สินที่จำนองไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ได้  หรือให้ทรัพย์สินดังกล่าวโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองได้

 

สรุป – จำนองที่ดิน ที่ไหนดี

หากอยากกู้เงินด่วนที่ได้เงินไว แต่ธนาคารไม่อนุมัติ ลองปรึกษากับบริษัทเอกชนที่รับจำนองที่ดินอย่าง เพื่อนแท้เงินด่วน ดูสิครับ ได้รับเงินเต็มจำนวนโดยไม่หัก ได้รับเงินมากกว่าบริษัทอื่น ๆ ถึง 60% จากราคาประเมินที่ดิน สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน