นาโนไฟแนนซ์ คืออะไร เหมาะกับใคร และดีอย่างไร เรารู้คำตอบ

นาโนไฟแนนซ์ คืออะไร
กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทสินเชื่อ

หลักทรัพย์ที่ใช้

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินกู้ที่ดิน ดอกเบี้ย0.87%
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

จำนำทะเบียนรถยนต์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

นาโนไฟแนนซ์ ช่วงภายในไม่กี่ปีมานี้ คนที่กำลังมองหาเงินกู้ หรือเงินด่วนทั้งหลาย หรือแหล่งเงินกู้นอกระบบคงจะพอได้ยิน หรือได้เห็นผ่าน ๆ ตามาบ้าง ว่ารัฐบาลได้ออกนโยบายช่วยประชาชนลดหนี้สิน หรือ ช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยรัฐบาลได้ออกมา 2 แผนการหลักๆ ก็คือ นาโนไฟแนนซ์ และ พิโกไฟแนนซ์ 

ถ้าหากสงสัยว่า พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร ให้ลองไปอ่านได้ที่บทความนี้ พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร เหมาะกับใคร และดีอย่างไร แต่ในบทความนี้ เราจะพาไปดูว่า นาโนไฟแนนซ์นั้นคืออะไร

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance)  คืออะไร

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ คือ การปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้รายย่อยเหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพรายวัน หรือบุคคลที่มีรายได้ไม่แน่นอน ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถประสงค์เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน 

นาโนไฟแนนซ์เป็นหนึ่งในนโยบายของภาครัฐที่เข้าม ช่วยเหลือประชาชน โดยการให้บริษัทที่มีผู้ประกอบการที่ควมคุมโดยกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขของภาครัฐเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชน โดยมีเงื่อนไขที่น้อย และกู้ได้ง่ายมากโดยมีเงื่อนไขรายละเอียดเป็นข้อๆดังนี้

 1. ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน
 2. รับวงเงินได้ สูงสุดถึง 100,000 บาท
 3. ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าของธุรกิจ หรือ คนที่มีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท

เหตุผลที่ควรเลือกนาโนไฟแนนซ์

เหตุผลที่ควรเลือกนาโนไฟแนนซ์ เพราะ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหานอกระบบหรือคนที่ต้องการเงินกู้ที่ดอกเบี้ยถูกและมีกฎหมายรองรับ สามารถชำระได้ทุกงวด โดยไม่มีปัญหาด้านการเงิน เพราะกระบวนการให้สินเชื่อจะมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี้นอกระบบ 

ส่วนรัฐบาลเลือกใช้สถาบันการเงินของรัฐเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ออกมาเพื่อช่วยลดหนี้ของเกษตรกร แต่ก็แก้ปัญหาได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น จึงทำให้ต้องมีมาตรการ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ขึ้นมา ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลต่างมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพได้ง่ายยิ่งขึ้นและเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ตรงจุด

จุดเด่นของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

ลักษณะเด่นของนาโนไฟแนนซ์ คือ กระบวนการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกลุ่มลูกหนี้นอกระบบ ไม่ต้องมีรายได้ประจำ สลิปเงินเดือน ไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลักประกัน ก็สามารถที่จะกู้ได้ หรือสำหรับใครที่เคยติดบูโรมาก่อนก็พิจารณาผ่อนผันให้ได้ 

ผู้ที่สนใจจะขอกู้หนี้สามารถทำได้ที่บริษัทเงินทุนที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับได้เลย หรือถ้าบริษัทเงินกู้ดังกล่าว มีบริการยื่นกู้นาโนไฟแนนซ์ผ่านระบบออนไลน์ ก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน

เกณฑ์การของสินเชื่อ

นาโนไฟแนนซ์เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของการกู้หนี้เพราะตอบโจทย์ของกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป มาดูข้อดีที่ควรเลือกนาโนไฟแนนซ์กันครับ

 • ผู้ขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สามารถยื่นแบบขอกู้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน

 • ไม่ต้องใช้เอกสารทางการเงินในการขอเงินกู้นาโนไฟแนนซ์ 

 • ไม่ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณารายได้ขั้นต่ำของผู้ขอสินเชื่อ Nano finance

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ยนาโนไฟแนนซ์ต่อปีอยู่ที่ 36% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเงินกู้นอกระบบ

 • การขอนาโนไฟแนนซ์ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีความยืดหยุ่น

ข้อควรระวังในการขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ต้องทำตามข้อเหล่านี้

 • ลูกกค้าจะต้องได้รับคู่ฉบับหนังสือสัญญาเงินกู้จากทางบริษัทผู้ให้บริการทุกครั้งที่ใช้บริการสินเชื่อ กรณีที่ทางบริษัทนั้น ๆ บ่ายเบี่ยง หรือ ไม่ยินยอมที่จะให้คู่ฉบับหนังสือสัญญาเช่าซื้อเป็นหลักฐาน ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการทำผิดกฎหมาย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้น อาจทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายได้

 • กรณีปิดก่อนกำหนด ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยในกรณีที่ปิดสัญญาก่อนทุกครั้งไป กรณีที่ทางบริษัทนั้นๆ ไม่ลดส่วนลดตรงนี้ให้ ลูกค้าสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้

 • กรณีรับใบเสร็จ จะต้องแยกรายละเอียดของเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าติดตามอย่างชัดเจน หากใบเสร็จที่ได้รับไม่บอกรายละเอียด แสดงว่าธุรกรรมนั้นๆที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และ เป็นการเข้าข่ายการ หลีกเลี่ยง การเสียภาษีที่ถูกต้อง ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะร้องขอ ข้อชี้แจ้งจากทางบริษัทนั้นๆได้

 • การติดตามทวงถามหนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย คือ มีระยะเวลาติตตามทวงถามหนี้ที่ชัดเจน พนักงานต้องพูดจาสุภาพ

 • การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ไม่สามารถเรียกเก็บเกินจากที่กำหนดได้ ซึ่งแต่ละบริษัทนั้น เรียกเก็บอาจจะไม่เท่ากัน แต่จะต้องไม่เกินกว่า ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทนั้นๆได้ ทุกครั้งไป

สรุป – นาโนไฟแนนซ์

แต่ถ้าหาก ใครกำลังมองหา แหล่งเงินกู้ ในระบบ ที่เป็น พิโกไฟแนนซ์ และ ถ้าสงสัยว่า พิโกไฟแนนซ์ และ นาโนไฟแนนซ์ แตกต่างกันอย่างไร ลองเข้าไปอ่านที่นี้ ให้กู้ง่าย จ่ายเต็ม สูงสุดถึง 200,000 บาท ถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยต่ำ บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน เราเป็นบริษัทสินเชื่อ ถูกกฎหมาย ที่จะคอยช่วยเหลือคุณ ให้หลุดพ้น จากกองหนี้สินนอกระบบ หรือ ช่วยให้แหล่งเงินทุน ในการทำธุรกิจของท่านได้  เพื่อนแท้เงินด่วน

เงินด่วนออนไลน์
หาเงินด่วนออนไลน์ ต้องทำอย่างไรบ้าง ยืมเงินออนไลน์ที่ไหนดี

ในปัจจุบันนั้น กู้เงินออนไลน์ เป็นที่นิยมมาก ๆ วันนี้ เราจะพาไปดูว่า กู้เงินออไลน์ คืออะไร และ มีที่ไหนบ้าง ที่สามารถ ทำการกู้เงินออนไลน์ ได้บ้าง

Read More »