พิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) ทางออกหนี้นอกระบบ ใครๆกู้ได้

ททางออกสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทเงินด่วน

ชื่อผลิตภัณฑ์

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินด่วน
เงินด่วน

เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจ
เงินด่วนทันใจ

เงินด่วนทันใจ

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนออนไลน์
เงินด่วนออนไลน์

เงินด่วนออนไลน์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด
เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

ไลน์ เงินด่วน
ไลน์เงินด่วน

ไลน์เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจในระบบ
เงินด่วนทันใจในระบบ

เงินด่วนทันใจในระบบ

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

พิโกไฟแนนซ์
พิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย
เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

เงินกู้นอกระบบเป็นการกู้เงินชนิดหนึ่ง ซึ่งมีคำโฆษณาชวนเชื่อ ว่าดอกเบี้ยต่ำ กู้ง่ายได้เงินไว ใช้เอกสารน้อยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเงินกู้นอกระบบนั้นเป็นภัยอันตรายใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม เพราะมีดอกเบี้ยสูงจนบางครั้งคุณไม่สามารถชำระเงินเงินต้นได้ ชำระได้เพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้น 

 

สุดท้ายอาจจะส่งผลทำให้ทบต้นทบดอกและเป็นหนี้หัวโตในที่สุด เงินกู้นอกระบบเป็นเงินกู้ที่ไม่อยู่ในสถาบันการเงิน เรียกง่ายๆ ว่าเป็นเงินกู้ผิดกฎหมาย หากไม่สามารถชำระได้ ก็จะโดนเหล่าเจ้าหนี้ตามทวง ข่มขู่ ทำให้เราอับอาย หรือบางครั้งอาจจะทำร้ายร่างกายและทรัพย์สินของเราด้วย 

รู้อย่างนี้เเล้วเราควรเลือกกู้กับเงินกู้ในระบบที่ถูกกฎหมาย จะดีกว่า

 

พิโกไฟแนนซ์?

พิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) คือ

สินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) คือ สินเชื่อรายย่อย ระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดาที่มีหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจตั้งอยู่ โดยมีอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นใด รวมกันแล้วเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่พึงคิดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อ รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ)

 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานที่หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการทำสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจ และสินเชื่ออื่นตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประกาศกำหนด

ตามกฎหมายแล้ว สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการธนาคาร ถือเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

ดังนั้น ผู้ที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลอื่นเป็นทางการค้าปกติโดยมีลักษณะสินเชื่อเข้าข่ายตามลักษณะของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ดังกล่าว จึงต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง และดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจกำหนดขึ้น

 

ดังนั้นผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) จึงเป็นบริษัทหรือสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ ซี่งก็คือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 

ผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ดังกล่าวถือว่าเป็นสถานบันการเงินในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีหน้าที่ปฎิบัติตามข้อระเบียบและกฏหมายที่ภาครัฐกำหนด เช่น มีการกำหนด เปอร์เซ็น ดอกเบี้ย ต่อปีไว้อย่างชัดเจน แต่ถ้าจะให้อธิบาย ให้ลงลึกละเอียด ๆ เลย ก็จะขออธิบายง่าย ๆ เป็นข้อ ๆ ดังนี้

 

วีธีการเลือกสินเชื่อในระบบที่กู้ง่าย

 • อัตราดอกเบี้ย ต้องเลือกดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับประเภทสินเชื่อที่เราทำการกู้ และเราต้องสามารถชำระได้โดยไม่ทำให้เกิดปัญหา

 • ระยะเวลา พิจารณาระยะเวลากู้ว่าจะสามารถกู้ได้นานเท่าไร สามารถกู้ได้นานตามที่ต้องการหรือไม่

 • ยอดผ่อนชำระแต่ละงวด เช่น ต้องการให้หนี้หมดเร็วควรเลือกยอดผ่อนชำระสูงๆ เพื่อให้ชำระเงินต้นได้มาก และถ้าต้องการสภาพคล่องควรเลือกยอดผ่อนชำระน้อยๆ โดยที่มียอดชำระเงินต้นบ้าง เราต้องดูว่าเราสะดวกที่จะชำระแบบไหนโดยที่ไม่เป็นปัญหาในการผ่อนชำระแต่ละงวด

 • วงเงิน ควรขอกู้ตามจำนวนเงินที่เราต้องการใช้ไม่ควรเลือกกู้จนเต็มจำนวนหรือเกินความจำเป็นที่ต้องใช้ สมมติว่าเรากู้ได้เต็มจำนวนที่ 200,000 บาท แต่เราต้องการใช้เพียงแค่ 100,000 ก็ควรจะกู้แค่ 100000 บาท ตามจำนวนที่ต้องใจริง

เพราะฉะนั้นเราขอเสนอทางเลือกที่ดีๆ เช่น พิโกไฟแนนซ์ และ นาโนไฟแนนซ์ ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจในการกู้หนี้ในระบบได้ง่ายขึ้นครับ

 

หลาย ๆ คน คงสงสัย เมื่อได้ยินคำว่า พิโกไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ แต่วันนี้ เราจะมาเจาะลึก Pico Finance ว่าคืออะไร ไฟแนนซ์ ประเภทนี้ เหมาะกับใคร และ สามารถไปขอไฟแนนซ์ ประเภทนี้ ได้ที่ไหนบ้าง วันนี้เราจะพา ท่าน ๆ ไปไขข้อสงสัย ทั้งหมดนี้ และ ทำความเข้าใจว่า พิโกไฟแนนซ์ นั้นดีกว่าสินเชื่อ อื่นๆ หรือเงินกู้นอกระบบ อย่างไร มาดูคำตอบกันเลย

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ย่อยระดับจังหวัด

สินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด

เป็นสินเชื่อ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ของกระทรวงการคลัง เหตุผลที่มีการจัดตั้งพิโกไฟแนนซ์ ขึ้นมาก็เพื่อ เพิ่มช่องทางให้ประชาชนคนธรรมดา เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชาชนไปขอกู้เงินนอกระบบอีกด้วย

 

ก่อนอื่นเลยแนะนำคุณ ให้ไปอ่านบทความ อันตรายของการกู้เงินนอกระบบ และเหตุผลที่คุณไม่ควรไปกู้ และ เงินนอกระบบ ได้จริง แต่ต้องระวัง 

 

การที่พิโกไฟแนนซ์ถูกควบคุมดูแลโดยภาครัฐจึงมีความยืดหยุ่นและโปร่งใส ปลอดภัย เพราะสามารถกู้ได้ง่ายมากและมีอัตราการชำระดอกเบี้ยที่ชัดเจน ที่ระบุไว้เลยว่า จะต้องเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการและดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 36% ต่อปี สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท และดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 28% ต่อปี สำหรับวงเงินกู้ระหว่าง 50,001-100,000 บาท

 

ตรวจสอบ รายชื่อบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ถูกกฎหมาย

 

รูปแบบการให้บริการจะคล้ายๆ ธนาคารแต่ง่ายกว่า

รูปแบบการให้บริการ จะคล้ายๆธนาคาร แต่กู้ง่ายกว่า

เพราะการที่จะสามารถเปิดให้บริการก็จำเป็นต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสียก่อน  โดยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เป็นผู้กำกับและดูแล

 

การประกอบการธุรกิจหรืออธิบายง่ายๆ ว่าหากท่านต้องการจะดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ จำเป็นจะต้องทำตามข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ต้องมากังวลว่า ดอกเบี้ยจะแพง หรือจะมีการมาไล่ทวงหนี้โหดที่หลัง เพราะพิโกไฟแนนซ์ไม่มีทางจะเป็นบริการเงินกู้นอกระบบอย่างแน่นอน

ประเภทของพิโกไฟแนนซ์

ประเภทของ พิโกไฟแนนซ์

 • พิโกไฟแนนซ์ธรรมดา เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ปล่อยเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 36% ต่อปี
 • พิโกพลัส เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ปล่อยเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท เงินกู้ในส่วนส่วน 50,000 บาทแรก คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 36% ต่อปี ส่วนที่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 28%

ข้อดีของสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (Pico Finance)

ข้อดีของสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (Pico Finance)

 • เป็นเงินกู้ในระบบ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ สัญญาเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยมีความโปร่งใสและเป็นธรรมเพราะอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง
 • หลักประกันการกู้เงิน สามารถใช้หรือไม่ใช้หลักประกัน ในการกู้เงินได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน
 • วัตถุประสงค์ในการกู้เงินของผู้กู้ยืมมีความหลากหลาย เนื่องจากเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ เช่น กู้เพื่อการบริโภค กู้ฉุกเฉิน กู้เพื่อลงทุน
 • ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดจากเงินกู้นอกระบบอีกต่อไป

แนะนำมา ปรึกษาปัญหาหนี้สิน เพิ่มแนวทางแก้ไขหนี้ส่วนตัวอย่างได้ผล

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ตามกฎหมาย

ตามประกาศของกระทรวงการคลังสถาบันการเงินที่ดำเนินกิจการ Pico-Finance สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนีบมได้ดังนี้

 

รายการอัตราเรียกเก็บตามกฎหมาย
1.      ดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด 
1.1.      ดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับค่าหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดของวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000.00 บาทต่อรายร้อยละ 36.00 ต่อปี  (Effective Rate)
1.2.      ดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับค่าหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดของวงเงินสินเชื่อเกินกว่า 50,000.00 บาทต่อรายร้อยละ 28.00 ต่อปี  (Effective Rate)
2.      ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่น80 บาทต่อรายเดือน
ค่าใช้ในการติดตามทวงถามหนี้ (ค่าจ้างบุคคลภายนอก)
3.      ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นต้นทุนในการดำเนินการงานของผู้ประกอบธุรกิจ80 บาทต่อรายเดือน
ค่าใช้ในการติดตามทวงถามหนี้ (ผู้ประกอบกิจการทวงถามหนี้เอง)
4.      ค่าใช้จ่ายในการติดตามบังคับทรัพย์สินที่ลูกหนี้วางไว้เป็นการชำระหนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามบังคับทรัพย์สิน ประเภทรถจักรยานยนต์(ขึ้นตามความเหมาะสม)
ค่าใช้จ่ายในการติดตามบังคับทรัพย์สิน ประเภทรถยนต์(ขึ้นตามความเหมาะสม)

ที่มา: https://1359.go.th/picodoc/

Pico-Finance เหมาะกับใคร ใครสามารถกู้ได้บ้าง

Pico-Finance เหมาะกับใคร ใครสามารถกู้ได้บ้าง

 • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้กู้ยืมในนามบริษัทหรือนิติบุลคล
 • มีรายชื่อ หรือ ภูมิลำเนา หรือ บ้าน ที่อยู่ ที่พักอาศัย หรือแม้แต่ มีที่ทำงานอยู่ภายในจังหวัด ที่มีผู้ประกอบการธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ให้บริการ
 • มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่มีก็ได้ แต่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มักจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ เพราะจะสามารถขอกู้ได้ง่ายมาก ๆ  และหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นที่ดิน เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือแม้กระทั่งรถจักรยานยนต์
 • หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่ทางบริษัทผู้ให้บริการเป็นคนกำหนด

เพื่อนแท้เงินด่วน บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประเภทพิโกพลัส

กลุ่มบริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน พร้อมช่วยเหลือรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เราเป็นสถาบันการเงิน ประกอบกิจการปล่อยสินเชื่อสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือ Pico-Finance) ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง 

 

เพื่อนแท้เงินด่วน มีสาขาส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน สามารถดูว่าท่านอยู่ใกล้สาขาไหนของเรา ก็สามารถไปขอสินเชื่อได้เลยทันที สมัครเงินด่วนที่ไหนดี หรือโทรหาเราก่อน เพื่อให้เราตรวจหลักทรัพย์ และเอกสาร ก่อนเข้าไปเซ็นสัญญารับรองว่า ได้กู้ 100% โทรได้ที่เบอร์ 02-114-8988 เพื่อนแท้เงินด่วน ของรับรองเลยว่า เรามีดอกเบี้ยที่ถูกมากๆ โดยดอกเบี้ยเริ่มต้นของเราอยู่ที่ 0.87% เท่านั้นเอง

 

สามารถดูข้อมูล อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการบริการเงินกู้ สินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์

สรุป

พอจะเข้าใจบ้างหรือยังว่า พิโกไฟแนนซ์ ดีขนาดไหน ทั้งกู้ง่าย ดอกเบี้ยถูกมาก ถูกกฎหมาย ไม่ทำร้ายผู้กู้ยืม และยังมีพิโกไฟแนนซ์ อยู่ทั่วทั้งประเทศ หากอยู่จังหวัดไหน ลองหาพื้นใกล้ๆ ดู โดยสามารถเช็ครายชื่อบริษัทเหล่าได้ที่นี้  ตรวจสอบรายชื่อบริษัทสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

 

ถ้าหากท่าน อยู่ภาคอีสาน และ กำลังมองหาบริษัทสินเชื่อ ที่กู้ง่ายและถูกกฎหมาย เราก็ขอแนะนำ บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน เป็นบริษัทพิโกไฟแนนซ์ คลิ๊กเลย หากสงสัยว่า พิโกไฟแนนซ์และนาโนไฟแนนซ ต่างกันอย่างไร  บริษัทเพื่อนแท้เงินด่วน ที่กู้ง่าย ถูกกฎมาย อนุมัติไว ให้วงเงินสูง มีสาขาหลายจังหวด หลายอำเภอ ถ้าหากคิดถึงเงินด่วน คิดถึง เพื่อนแท้เงินด่วน