สิทธิลูกหนี้

สิทธิที่พึงมีที่ลูกหนี้ทุกคนควรรู้ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันและไม่เกิดปัญหา

บริการไม่แบ่งแยก เสมือนดั่งเพื่อนแท้

คุณจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว สุภาพ เป็นมิตร อย่างเท่าเทียมกันทุกครั้งที่ใช้บริการ  เพื่อนแท้เงินด่วน อยากบอกให้รู้ว่าเรารู้สึกเหมือนคุณคือคนสำคัญ 

สิทธิในการไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เรามีนโยบายรักษาความลับ โดอยู่ภายใต้การกำกับ ตามมาตรฐาน กลต. (ธุรกิจสินเชื้อพิโกไฟแนนซ์ PICO FINANCE)

รับเล่มคืนภายใน 15 วันเมื่อปิดบัญชี

ะเมื่อปิดบัญชี คุณจะได้รับเล่มทะเบียนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

  • สินเชื่อทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่ม รับเล่มคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ปิดบัญชี
  • สินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเล่ม รับเล่มคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินและส่งมอบเอกสารชุดโอน

สิทธิไถ่ถอนหลักประกัน และได้รับเงินส่วนต่างเมื่อรถถูกขายทอดตลาด

เมื่อถูกยึดหลักประกัน คุณมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนภายใน 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งยอดค้างชำระอย่างชัดเจน และสามารถชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ในกรณีรถถูกขายทอดตลาด หากมูลค่ารถที่ขายได้นั้นสูงกว่ามูลค่าหนี้คงค้าง คุณจะต้องได้รับเงินส่วนต่างคืน

ได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้า และติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม

คุณต้องได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนวันครบกำหนดชำระ และหากค้างชำระค่างวด คุณจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้าและได้รับการติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม เจ้าหน้าที่จะไม่พูดจาข่มขู่ ใช้ถ้อยคำรุนแรง หมิ่นประมาท ดูถูก ทำให้อับอาย หรือทำการใดที่เป็นการเสี่ยงต่อชีวิตคุณ

ได้สร้างประวัติทางการเงินที่ดี

หากคุณเป็นผู้กู้ที่มีวินัย ชำระค่างวดตรงเวลา เงินติดล้อช่วยสร้างประวัติทางการเงินที่ดีให้กับคุณได้ ด้วยการส่งข้อมูลถึงระบบเครดิตบูโร เพื่อในอนาคตคุณจะได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการกู้กับธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

รู้ข้อมูลสำคัญเพื่อตัดสินใจ

คุณมีสิทธิที่จะรู้เงื่อนไขการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ จากหน้าเว็บไซต์หรือสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศได้จนกว่าจะพอใจ

ต้องได้รับสำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จรับเงินเก็บไว้

หลังตัดสินใจทำสัญญากู้ยืม คุณต้องได้รับสำเนาสัญญาเงินกู้ และทุกครั้งที่ชำระค่างวด คุณต้องได้ใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ได้รับ สามารถทักท้วงได้ทันที 

สิทธิที่จะเลือกและเปรียบเทียบ

จะสินเชื่อหรือประกัน คุณก็มีสิทธิเต็มที่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ คุณมีสิทธิเปรียบเทียบหรือเลือกระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ จะผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลือกเอาที่คุณสบายใจและผ่อนไหวได้เลย